הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > כתיבה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
דף מידע זה עוסק במושגים לכידות וקישוריות בטקסט, ובאמצעים הלשוניים היוצרים את הלכידות ואת הקישוריות.הבנה והבעה : לכידות וקישוריות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון


לכידות - קוהרנטיות

לכידות (קוהרנטיות) היא המצב שבו כל הטקסט, כל המשפטים קשורים לנושא-על אחד. על כל המשפטים לעסוק בנושא נדון משותף. במילים אחרות, כדי שטקסט יהיה תקין, הכרחי שכל המשפטים שבו יהיו מלוכדים.

דוגמה:
טקסט א'
בצורת החיים של המשפחה הערבית מקובל שהמשפחה המורחבת חיה במקום אחד. הבתים גדולים ומרווחים בעלי מס' קומות. בישראל יש הרבה זוגות צעירים שחיים בנפרד מהוריהם בבתים ודירות שאינם סמוכים לבית ההורים.
בני המשפחה הערבית גרים בכפר אחד ומתראים זה עם זה מדי יום.

טקסט ב'
בצורת החיים של המשפחה הערבית מקובל שהמשפחה המורחבת חיה במקום אחד. בני המשפחה קרובים זה לזה פיסית, הם גרים בכפר אחד בשכונה אחת, והם מתראים זה עם זה מדי יום. לעיתים קרובות חיים באותו הבית שלושה דורות: סבא, בניו הנשואים ובני משפחותיהם.
צורת הבתים מתוכננת בהתאם: בתים רבים נבנים באופן שניתן יהיה להוסיף להם קומה לבן שהתחתן.

© "בחמישה קולות", בעריכת דני רבינוביץ, הוצאת מטח, 1994.

הטקסט הראשון אינו תקין, אינו מלוכד, משום שהוא אינו דן בנושא על אחד, ואילו הטקסט השני מלוכד משום שכל המשפטים עוסקים בנושא נדון משותף.

מהי "קישוריות"?

קישוריות היא החיבור, ה"דֶבֶק" בין חלקי הטקסט השונים. ללא הקישוריות חלקי הטקסט מנותקים זה מזה. "חלקיקי הלשון" הקטנים יוצרים את הקשרים הלוגיים בטקסט, מחברים בין חלקי הטקסט השונים ומלכדים אותם ליחידה אחת.

הקישוריות נוצרת על-ידי אמצעים לשוניים שונים, וביניהם: מילות קישור, חזרות על מילה (אזכורים), וכינויים. הכותב משתמש באמצעים לשוניים שונים היוצרים קישוריות, ומסייעים להפוך את הטקסט ליחידה אחת.

מילות הקישור

כשקוראים טקסט כדאי להיעזר במילות הקישור כדי להבין אותו. כאשר כותבים טקסט חשוב להשתמש במילות קישור מתאימות ומדויקות.

בטבלה מוצגות מילות הקישור לפי הקשר הלוגי שהן מביעות.

קשר לוגי
במשפט פשוט או מאוחה
במשפט מורכב
הוספה, מנייה,
רצף כרונולוגי
ו, גם, אף, ראשית, שנית, נוסף על כך, זאת ועוד, זאת אף זאת
_____
יחסי זמן
לאחר מכן, אחרי כן, לפני כן, מאוחר יותר, מוקדם יותר, קודם לכן, בו בזמן, במקביל לכך, בעת ובעונה אחת
לאחר ש, אחרי ש, לפני ש,
כאשר, בזמן ש, ברגע ש
הבהרה, הרחבה,
פירוט, אזכור
כלומר, זאת אומרת, כלהלן, כלעיל, כגון, לשון אחר, כמפורט לעיל
ש (+פסוקית לוואי)
השוואה
כמו כן, כ, כמו, בדומה ל
כשם ש, כפי ש
מידה
ככל ש, במידה ש
סיבה
בגלל, מפאת, בשל
כי, מפני ש, כיוון ש,
היות ש, הואיל ו
תוצאה
לכן, לפיכך, על כן
עד ש
תכלית
למען, בשביל, ל..., כדי ל...
כדי ש
ברירה
או

-

ניגוד, צמצום
בניגוד ל, לעומת, אך, אבל, אולם, לא... אלא

-

תנאי
במקרה של
אם, בתנאי ש, לו, אילו, אלמלא
ויתור
למרות, על אף
אף על פי ש

קישור ברמות טקסט שונות

מילת קישור עשויה להופיע בין פסקות, בין משפטים (איברים ופסוקיות) ובתוך משפט. מילת קישור בין פסקות מתייחסת לכל הפסקה, מילת קישור בין משפטים מתייחסת לכל המשפט (האיבר, הפסוקית), ומילת קישור בתוך המשפט - לחלק במשפט.

בטבלה מודגמות מילות קישור מאותו קשר לוגי (סיבה ותוצאה) ברמות שונות של מבנים לשוניים.

רמת מבנה
קשר לוגי – סיבה ותוצאה
בין פסקות
שפעת היא מחלה מדבקת חריפה של דרכי הנשימה. המושגים "שפעת" ו"נזלת" משמשים לעתים בערבוביה, שכן גודש ברירית-האף הוא מסימניה העיקריים של השפעת. ואולם, נזלת עשויה לבטא פגיעה ברירית-האף בלבד ללא קשר לשפעת. לפיכך מעדיפים לייחד את המושג "נזלת" לאותם מקרים, שבהם מתמקד התהליך החולני ברירית-האף...
במשפט מורכב
כיוון שיש דמיון בסימנים, מבלבלים בין שפעת לנזלת.
במשפט מאוחה
סימני השפעת והנזלת דומים, לכן מבלבלים ביניהן.
במשפט פשוט
בגלל הדמיון בסימנים מבלבלים בין שפעת לנזלת.

מאזכרים (אזכורים)

המאזכר מחליף מילה או רומז למילה שכבר הוזכרה במשפט (או בטקסט). משתמשים במאזכר כדי לא לחזור פעמים רבות על אותה מילה בקטע. השימוש במאזכרים מאפשר ומסייע לשמור על הלכידות בפסקה.

ישנם סוגים שונים של מאזכרים למשל:

  • מאזכר שהוא מילת יחס בנטייה – ברכישת דירה בודקים אם יש בה מספיק כיווני אוויר, ואם טיפחו אותה במשך השנים שגרו בה.
  • מאזכר שהוא כינוי שייכות – הילדה מיהרה לספר לחברתה את סודה הכמוס.

‏‏לכידות וקישוריות - טיפים

טקסט תקין הוא טקסט שיש בו לכידות וקישוריות.
טקסט לכיד הוא טקסט שכל המשפטים בו קשורים לנושא-על אחד.
טקסט מקושר הוא טקסט מקושר ב"דבק" של אמצעים לשוניים, כמו: מילות קישור, מאזכרים (כינויים) וחזרות.

ביבליוגרפיה:
כותר: הבנה והבעה : לכידות וקישוריות
שם  האתר: HighLearn : קורס לשון לבגרות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:

1. אתר זה מכיל את הקורס "לשון לבגרות". הקורס מכיל את כל החומר לבגרות בלשון על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך. בקורס קיימים שלושה מסלולים: הגה וצורות, תחביר והבנה והבעה.
2. הקורס נשען על ספר הלימוד לחטה"ע "עיין ערך: לשון-הבנה-הבעה" (הוצאת מטח, 1999).

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית