הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה קוגניטיבית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
עיקר הביקורת על מבחני המשכל נובעת מהויכוח בדבר הגדרת האינטליגנציה - האם אינטליגנציה ומנת משכל הם מושגים זהים.אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - ביקורת על מבחני המשכל
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


ביקורת על מבחני המשכל

למרות המסקנות בדבר מדעיות מבחני המשכל, מועלית ביקורת על מבחנים אלו. הביקורת המרכזית נובעת מהויכוח בדבר הגדרת האינטליגנציה - האם אינטליגנציה ומנת משכל הם מושגים זהים. כל עוד מחלוקת זו לא יושבה יהיה עלינו להתייחס בזהירות לתוצאות מבחני המשכל.

עיקר הביקורת על מבחני המשכל:

ננסה לענות על כל אחת מהביקורות:

הביקורת
תשובה לביקורת
המבחן בודק הישגים לימודיים וידע ולא רק אינטליגנציה
(הביקורת נוגעת לתקפות המבחן)
v אמנם עובדה זו נכונה אך מבחני המשכל נבנו במטרה לנבא יכולת הצלחה בעתיד ולכן אותם משתנים הנוספים המשפיעים על ציון המשכל רלוונטיים לא פחות.
המבחן אינו גמיש
v לתשובה זו אין למעשה מענה אך זהו המחיר שיש לשלם בעד הדרישה לאוביקטיביות.
המבחן מוגבל משום שהוא כולל בעיקר מרכיבים מילוליים
(ביקורת על המהימנות)
v בעקרון אין תשובה לביקורת זו אך קיימים מבחנים שבהם למרכיב המילולי חלק קטן מאד כגון : מבחן הצורות של רייבן. כמו כן לא ניתן לבטל לגמרי מרכיב זה שכן תמיד ההוראות יהיו מילוליות, אלא אם כן ניתן יהיה בעתיד להשתמש באמצעים משוכללים יותר כמו למשל: סריקה מוחית או בדיקה ביולוגית גנטית כלשהי.
המבחנים לוקים בהטיה תרבותית (ביקורת על המהימנות, תקפות, סטנדרטיזציה)
v קיימים שני נסיונות לפתור בעיה זו:
למרות הנסיון, על המבחנים נטולי התרבות קיימת ביקורת:
v לא ניתן לבנות מבחן המנותק לחלוטין מהתרבות.
v לא ניתן לבדוק את המבחן מבלי להיות מושפיעם במידה זו או אחרת מהתרבות.
v המבחן אמור לנבא יכולת הסתגלות בתוך תרבות נתונה ואם נבנה מבחן המתאים לתרבותו לא נוכל לנבא את יכולתו של הפרט להסתגל לתרבות הכוללת.
המבחן מושפע ממשתנים אישיים (מחלה, טיפול תרופתי , עייפות וכו')
v נאמר לנבדק בתחילת המבחן כי במידה ויש גורם שעשוי להשפיע על ציונו- שלא ייבחן.


קראו עוד:
ביבליוגרפיה:
כותר: אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - ביקורת על מבחני המשכל
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית