הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה קוגניטיבית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על הקריטריונים המדעיים בהם נדרשים מבחני המשכל לעמוד כדי שיהוו כלי מדידה מדעי.אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - מבחני המשכל ככלי מדידה
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


מבחני המשכל ככלי מדידה

הצגנו את ההגדרה האופרטיבית לאינטליגנציה ודוגמאות למבחני משכל שונים שנבנו לאור הגדרות אופרטיביות אלו.

על מנת שניתן יהיה להתייחס אל הציונים במידת הכבוד הראויה להם נדרשים מבחני המשכל לעמוד במספר קריטריונים:

קראו עוד:

ביבליוגרפיה:
כותר: אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - מבחני המשכל ככלי מדידה
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית