הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה קוגניטיבית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
מה משמעות הציונים של מבחני המשכל? מהם המאפיינים של התפלגות האינטליגנציה באוכלוסיה?אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - התפלגות המשכל
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


התפלגות המשכל

מה משמעות הציונים של מבחני המשכל.

האינטליגנציה מתפלגת באוכלוסיה בצורת עקומת פעמון הקרויה גם בשם עקומת גאוס או עקומת ההתפלגות הנורמלית.

התפלגות נורמלית היא כמובן מושג סטטיסטי. נציג כעת את מאפייניה:


‏‏מאפייני ההתפלגות הנורמלית:

  • הציון הממוצע, השכיח והחציון נמצאים באותה הנקודה. בכל הקשור לאינטליגנציה הנקודה היא הציון 100 וסטיית התקן ממנה היא 15 נקודות. כלומר: אדם שמנת המשכל שלו נורמלית נמצא במרכז העקומה וציונו ינוע בין 85-115 נקודות.
    - העקומה היא סימטרית
  • מרבית האנשים (68% מהאוכלוסיה) ממוקמים במרכז העקומה קרי: בין הציונים 85-115.
  • ככל שמתרחקים מהממוצע הולך ופוחת מספר האנשים הממוקמים בה. כלומר: מספר האנשים שיש להם מנת משכל 85 ומטה או 115 ומעלה הולך ויורד בהדרגה.

עקומת גאוס יכולה ללמד אותנו על מיקומו של כל אדם ביחס לכלל האוכלוסיה. לדוגמא: אם אנו יודעים כי מנת המשכל של מיטל היא 100 אנו למדים כי היא נמצאת בממוצע וכי 50% מכלל האוכלוסיה נמצאים ברמה גבוהה ממנה ו- 50% ברמה נמוכה ממנה. לעומתה, חברתה עידית, הינה בעלת מנת משכל של 115. נוכל להסיק כי 16% מהאוכלוסיה נמצאים ברמה גבוהה מעידית ואילו 84% נמצאים ברמה נמוכה ממנה.

קראו עוד:

אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - מבחן בינה וחישוב המשכל
אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - מבחן וקסלר
אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - התפלגות המשכל (פריט זה)
אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - מבחני המשכל ככלי מדידה
אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - ביקורת על מבחני המשכל

ביבליוגרפיה:
כותר: אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - התפלגות המשכל
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית