הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה קוגניטיבית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על מבחן וקסלר, שבניגוד למבחן בינה, בודק גם את המרכיבים הביצועיים של הפרט ולא רק את המרכיבים המילוליים.אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - מבחן וקסלר
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


מבחן וקסלר

על מבחן בינה-סימון הועלתה ביקורת ע"י פסיכולוג בשם דוד וקסלר. הביקורת נגעה בעובדה שמבחן בינה התמקד במרכיבים המילוליים - בבדיקת ההבנה והשיפוט. נבדק שיכולתו המילולית לקויה מסיבה זו או אחרת עשוי לקבל ציון נמוך במבחן בעוד שכישורים אחרים שלו יהיו ברמה גבוהה. דוגמא ידועה לכך הינה מקרהו של דניאל הופמן אשר אובחן כבעל פיגור שכלי על פי מבחן בינה-סימון בהיותו ילד וגדל לכל אורך חייו במוסד לילדים מפגרים עד אשר אובחן שנית בגילאי ה- 20 ומנת משכלו הייתה בגדר הנורמה. לאור ממצאים אלו נתקבלה הוראה לשחררו מהמוסד. דניאל הופמן לא הצליח להשתקם. לעניינו, כשהתברר מקרהו בבית הדין הסתבר כי דניאל הופמן היה בעל לקות בדיבור שמנעה ממנו למעשה לענות כראוי על מבחן בינה-סימון. אילו היו משתמשים במבחן המתייחס לקשייו ייתכן והייתה נמנעת טעות טרגית זו. אנו נזכיר סיפור זה שנית בדיוננו בביקורת על מבחני המשכל אך אנו יכולים להבין כעת ביתר קלות את ביקורתו של וקסלר.

לאור ביקורתו על מבחן בינה, כפי שצויין לעיל, חיבר וקסלר מבחן על בסיס תפיסה אחרת של מושג האינטליגנציה. לתפיסתו, יש לבדוק גם את המרכיבים הביצועיים של הפרט ולא רק את המרכיבים המילוליים. לאור עובדה זו כולל המבחן 2 תת חלקים: חלק מילולי וחלק ביצועי. בכל חלק כ- 6 תת חלקים. חלקם מוגבלים בזמן (בדר"כ במילולי) וחלקם לא. גם במבחן זה בנויות השאלות לפי קושי עולה.

הציונים במבחן וקסלר

כפי שראינו ניתן לקבל מגוון של ציונים במבחן וקלסר. מגוון זה נותן תמונה מקיפה באשר ליכולתו הקוגנטיבית של הנבדק. בו זמנית ניתן להתייחס גם לדרך בה התמודד הנבדק עם מגבלות הזמן ושאלות המבחן ועוד.

ננסה כעת להבין מה משמעות כל הציונים שהזכרנו קודם לכן:

1. ציון לכל תת חלק במבחן - מתן ציון לכל אחד מתתי החלקים מאפשר לדעת באילו סוגים של משימות, באופן ספציפי הנבדק בעל יכולת גבוהה מאד או נמוכה מאד ובמידת האפשר - לטפל או לטפח כישורים אלו.

2. ציון לכל חלק בנפרד - ניתן לבדוק האם קיים קשר בין החלק המילולי לחלק הביצועי. במידה וכן, אם הציון בחלק המילולי גבוה משמעותית מהציון בחלק הביצועי הפער נובע מפגם מוחי כלשהו ואילו אם הציון בחלק הביצועי גבוה משמעותית מהציון בחלק המילולי אזי נובע הפער מפיגור סביבתי שבו ניתן לטפל, לעיתים, באופן מלא או חלקי. לציון זה משמעות רבה בכל הנוגע להמשך לימודים.

קראו עוד:

ביבליוגרפיה:
כותר: אינטליגנציה : מדידת האינטליגנציה - מבחן וקסלר
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית