הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתקציר
אחת משיטות ההשפעה החברתית היא ציות לסמכות. בציות לסמכות מושג השינוי בהתנהגות באמצעות דרישה או ציווי ישיר. על מחקרים שונים שנעשו בנושא זה.פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - ציות לסמכות
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


ציות לסמכות

שתיים משיטות ההשפעה החברתית הן קונפורמיות והיענות.
בציות לסמכות מושג השינוי בהתנהגות באמצעות דרישה או ציווי ישיר.

הבחנה בין שלוש השיטות:

שם השיטה

כיצד מושגת ההשפעה החברתית?

קונפורמיות

האדם מתאים את דעתו לזו של הקבוצה עקב לחץ ישיר או מדומה.

היענות

האדם משנה את התנהגותו עקב בקשה המופנית אליו ישירות על ידי הזולת.

ציות לסמכות

האדם משנה את התנהגותו עקב הוראה של בעל סמכות.

לכאורה, כולנו גדלים בחברה מודרנית ודמוקרטית ודרישות/ציווים אינם הולמים את אופיים של העקרונות עליהם גדלנו. ובכל זאת, גופים שונים משתמשים באמצעי זה כדי להשפיע על התנהגותנו. תפיסה זו עמדה בבסיס המחקר המרכזי העוסק בציות לסמכות: מחקרו של סטנלי מילגרם.

מחקרו של מילגרם

את מילגרם העסיקה הטענה בדבר הציות לסמכות שבה השתמשו הנאצים במשפטי נירנברג כהגנה.
מילגרם שאל עצמו האם תופעה זו יכולה להתרחש שוב.

עובדה מעניינת שיש לציין הינה שקודם לביצוע המחקר שאל מילגרם עמיתים באוניברסיטה מה לדעתם תהיינה תוצאות המחקר. מרבית מעמיתיו ענו כי הנחקרים לא ירחיקו לכת.

כדי להבין במה דברים אמורים הכנסו לאתר הבא בו מוצג

בהמשך ערך מילגרם סידרת מחקרים נוספת במטרה לבדוק מהם המשתנים המשפיעים על מידת הציות לסמכות.

להלן חלק מהממצאים:

מיקום החוקר:
נבדקו 3 מצבים: החוקר יושב ליד ה"מורה" לכל אורך הניסוי, החוקר נותן הוראות ויוצא מהחדר או : ההוראות ניתנות ל"מורה" על גבי קלטת.
הממצאים הראו שככל שהחוקר היה קרוב יותר מידת הציות הייתה גבוהה יותר.

מיקום "התלמיד" ביחס ל"מורה":
נבדקו שלושה מצבים: ה"תלמיד" נמצא בחדר נפרד ואין בין המורה לתלמיד מגע, ה"תלמיד" נמצא בחדר עם ה"מורה" וה"מורה" יכול לשמוע ולראות אותו או: המורה יושב סמוך לתלמיד ועליו להצמיד את ידיו למשטח לפני מתן הזרם החשמלי.
הממצאים הראו שככל שהנבדק רחוק יותר מידת הציות לסמכות גבוהה יותר ולהיפך.

מידת הבהירות של המצב:
ככל שהמצב פחות ברור לנבדק כך עולה, מסתבר מידת הציות לסמכות. זאת משום שהנבדק לא חווה מצב כזה בעבר ולכן קל לו להסתמך על אחרים ולהניח שהם מבינים ויודעים את הגבולות.

מעבר הדרגתי מפקודות שאינן מזיקות ועד לפקודות מזיקות:
כאשר המעבר הדרגתי עולה הנטיה לציית לסמכות היות והגבול אינו ברור דיו.

העדר תחושת אחריות:
כאשר לנבדק תחושה שאינו אחראי עולה מידת הציות שלו- החוקר במחקרו של מילגרם לקח על עצמו אחריות ולכן לא חששו הנבדקים לציית להוראותיו ובמיוחד כשבעל הסמכות עוטה על עצמו סימני סמכות (כלבוש כדו') כפי שהוכח במחקרו של בושמן.

אישיות הנבדק:
אנשים בעלי מיקום שליטה חיצוני נוטים יותר לציית לסמכות בהשוואה לאנשים בעלי מיקום שליטה פנימי.

על המחקר הועלו ביקורות שונות

ביקורת על מחקרו של מילגרם

הביקורת הראשונה שהועלתה על מחקרו של מילגרם התייחסה למיקום המחקר. הטענה שהועלתה כנגד מילגרם הייתה שלנבדקים היה קל יותר לציית במוסד אקדמי כמו האוניברסיטה.

לצורך זה שיחזר מילגרם את המחקר בבנין משרדים במרכז העיר. הממצאים העלו כי למרות שהייתה ירידה קלה ב- % המצייתים להוראות הנסיין , ירידה זו לא הייתה משמעותית (מ- 65% ל- 48% ).

ביקורת נוספת מתייחסת למידת האתיות של עריכת מחקרים מסוג זה. נציין כי כיום קיימת בכל מוסד אקדמי ועדת אתיקה שתפקידה לאשר/לדחות עריכת מחקרים שעשוים לגרום לפגיעה בבני אדם /בעלי חיים. ועדות אלו פועלות על פי כללים מנחים כגון: התועלת שבניסוי מול הסבל לנבדק, האם מותר ל"שקר" לנבדק באשר למטרת המחקר או לא.

מחקרים נוספים העוסקים בנושא הציות לסמכות

אחד המחקרים המרכזיים הנוספים והמעניינים בנושא הציות לסמכות הוא מחקרו של זימברדו- האסירים והסוהרים.
שימו לב, במחקר זה להיבט המעניין העוסק במרידה בסמכות.

‏‏מהלך המחקר:
סטודנטים נתבקשו להשתתף, תמורת תשלום, במחקר שבו ישמשו כאסירים או כסוהרים למשך שבועיים.
ביום מן הימים נעצרו חלק מהסטודנטים. חלקם נלקח לשמש כסוהרים וחלקם כאסירים. האסירים הועברו למרתף האוניברסיטה שהוכן מראש ועברו את כל תהליכי המעצר המקובלים.

ומה בממצאים?
הקליקו על הכתובת הבאה. בהמשך הדף יופיעו חלק מממצאי מחקרו של זימברדו:
http://www.tora.us.fm/tm/px/mrida.html
הממצאים מתייחסים הן לאסירים והן לסוהרים.
באשר לאסירים נמצא בנוסף כי מצב רוחם של האסירים היה ירוד ונתגלו סימני דכאון, בכי, חרדה קיצונית ומיחושים שונים. יחד עם זאת האסירים נכנסו ל"תפקידם" וצייתו לסמכות ואפילו לא ניסו להשתחרר מהניסוי למרות שעקרונית יכלו.
ובאשר לסוהרים? מסתבר שגם אלו נכנסו לתפקידם ונהגו בקשיחות בדיוק כפי שנדרש מהם בהגדרת התפקיד. כלומר: גם הסוהרים צייתו לסמכות ולא ערערו על הדרישות מהם.
ראוי לציין שהניסוי הופסק לאחר שישה ימים.

את תיאור מחקרו של הופלינג- מחקר הרופאים והאחיות תוכלו לראות באתר הבא:
http://ick.macam.ac.il/ic/ss/socpsy/norms4.htm
דפדפו למטה עד שתגיעו לתיאור מחקרו של מילגרם. מעט אחריו יופיע גם תיאור המחקר. גם כאן אנו נוכחים לדעת כי מידת הציות לסמכות גבוהה, עובדה המעוררת שאלות רבות.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - קונפורמיות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - נונקונפורמיות ואנטיקונפורמיות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - גורמים המשפיעים על מידת הקונפורמיות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - היענות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - ציות לסמכות (פריט זה)

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - ציות לסמכות
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית