הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
מידת הקונפורמיות שלנו בנושאים שונים יכולה להיות גבוהה או נמוכה. על עוצמתה משפיעים גורמים שונים הקשורים בקבוצה, במשימה או בפרט עצמו.פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - גורמים המשפיעים על מידת הקונפורמיות
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


גורמים המשפיעים על מידת הקונפורמיות

קונפורמיות היא כאמור הנטיה שלנו להיכנע ללחץ חברתי אמיתי או מדומה. כשאנו בוחנים התנהגות קונפורמית נוכל לגלות, עד מהרה, שמידת הקונפורמיות שלנו בנושאים שונים יכולה להיות גבוהה או נמוכה. על עוצמתה משפיעים גורמים שונים:

גורמים הקשורים בקבוצה

אחד הגורמים המשמעותיים ביותר המשפיעים על מידת הקונפורמיות של הפרט הוא הקבוצה. כל אחד ואחד מאיתנו שואף ומשתייך לקבוצות שונות בהן הוא רוצה לחוש רצוי ומקובל (השפעה חברתית נורמטיבית) ו/או לקבל מידע חשוב שישפיע על התנהגותו ופעולותיו (השפעת המידע). מכאן גם מובנת השפעתה הגבוהה של הקבוצה על מידת הקונפורמיות שלנו.

גורמים שונים בקבוצה עשויים להשפיע עלינו להביע כלפיה קונפורמיות גבוהה או נמוכה:
גודל הקבוצה, תמימות הדעים בקבוצה, לכידות הקבוצה ומומחיותה. בהמשך נרחיב לגבי כל אחד ואחד מהם.

גורמים הקשורים במשימה

כפי שהזכרנו בראשית סעיף זה , גורמים שונים משפיעים על מידת הקונפורמיות של הפרט. ראינו כיצד יכולים גורמים שונים בקבוצה להשפיע על מידת הקונפורמיות של היחיד. אך לא רק לקבוצה השפעה על מידת הקונפורמיות של הפרט. גם לגורמים הקשורים במשימה השפעה ניכרת. בין הגורמים העיקריים המשפיעים על מידת הקונפורמיות של הפרט נוכל להבחין בגורמים הבאים: מידת הקושי של המשימה/ עמימות המשימה והדרישה לתשובה קבוצתית. אילו יפורטו בהמשך:

גורמים הקשורים בפרט

לא רק הקבוצה והמשימה משפיעים על החלטתנו להביע קונפורמיות. החלטה זו מושפעת בין היתר גם מגורמים הקשורים בנו. בין גורמים אלו ניתן למנות גם את גורמי הסטטוס ותחושת הכשרון והיכולת כגורמים משפיעים על החלטתנו להביע קונפורמיות ברמה גבוהה או נמוכה.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - קונפורמיות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - נונקונפורמיות ואנטיקונפורמיות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - גורמים המשפיעים על מידת הקונפורמיות (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - היענות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - ציות לסמכות

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - גורמים המשפיעים על מידת הקונפורמיות
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית