הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
מהי התנהגות נונקונפורמית ואנטיקונפורמית? בשתיהן  קיימת הנטיה שלא להכנע ללחץ חברתי, אך הסיבות לכל אחת מההתנהגויות הן שונות.פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - נונקונפורמיות ואנטיקונפורמיות
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


נונקונפורמיות ואנטיקונפורמיות

אנשים נוטים להביע קונפורמיות תוך ויתור על עמדותיהם, אמונותיהם והתנהגותם כתוצאה מהלחץ החברתי.
הסיבות להתנהגות הקונפורמית- השפעה חברתית נורמטיבית והשפעת המידע. אך מול ההתנהגות הקונפורמית לה אנו עדים לעיתים קרובות ניתן להבחין גם בהתנהגות שונה והפוכה- התנהגות שאינה קונפורמית.

מה מניע אנשים להביע התנהגות שאינה קונפורמית? ומדוע אחרי חלקם אנו נוטים ללכת?

המשותף להתנהגות הנונקונפורמית והאנטיקונפורמית הוא הנטיה שלא להכנע ללחץ חברתי, אמיתי או מדומה, אלא שהסיבות לכל אחת מההתנהגויות הן שונות.

הנונקונפורמיסט מאמין בצידקת דרכו ותפיסתו ולכן אינו מוכן לותר עליה ולהכנע לדעת הרוב. התנהגותו זו גורמת לעיתים לאחרים ללכת אחריו משום שהוא נתפס כבעל מחוייבות אמיתית לדרכו. בין מאפייני האישיות של אנשים אלו נמצא עצמאות בחשיבה, הערכה עצמית גבוהה, אינטלגנציה ומומחיות. הסיבה לאמונתנו ונהייתנו אחרי הנונקונפורמיסט נובעת מהפעלת עקרון ההגברה (אם הוא מביע אנטי.. למרות שהוא יכול להפסיד הרבה סימן שיש אמת והגיון בתפיסתו...) וכן מהעובדה שאנו מייחסים להתנהגותו סיבתיות פנימית.
אך לא כל מי שמביע עמדה השונה לדעת הרוב הינו נונקונפורמיסט.

חלק מהאנשים המביעים חוסר קונפורמיות הינם אנטי -קונפורמיסטים. המאפיין את התנהגותם הוא התנהגות של "דווקא". האנטיקונפורמיים מתנגדים לעמדת הרוב כדי להביע "דווקא" ולא משום שהם מאמינים בתפיסתם. למעשה, האנטיקונפורמיסט מביע קונפורמיות ונכנע ללחץ קבוצתי של קבוצה אחרת אשר לוחצת עליו להביע כלפיה קונפורמיות ותוך כדי כך הוא מביע חוסר קונפורמיות כלפי קבוצת הרוב.

דוגמא טובה לדילמה זו הינה המתבגרים. חלקם מן הסתם יכונו נונקונפורמיסטיים משום שהגורם להבעת חוסר הקונפורמיות נובע מהיותם משוכנעים בצידקת דרכם. בעוד שאחרים יכונו אנטיקונפורמיסטיים משום שהם מביעים חוסר קונפורמיות כלפי הממסד, הרוב, ההורים וכו' אך הם מביעים קונפורמיות לקבוצת בני גילם, המתבגרים.

נשאלת השאלה מדוע יש הנוהים אחרי אותם מתבגרים שהינם נונקונפורמיסטיים. התשובה לכך נעוצה בעובדה שהם נתפסים כמאמינים בדרכם (סיבתיות פנימית) ולכן משכנעים אחרים ללכת בעקבותיהם.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - קונפורמיות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - נונקונפורמיות ואנטיקונפורמיות (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - גורמים המשפיעים על מידת הקונפורמיות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - היענות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - ציות לסמכות

 

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - נונקונפורמיות ואנטיקונפורמיות
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית