הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
אחת מדרכי ההשפעה החברתית היא הקונפורמיות. מהי קונפורמיות? מדוע אנו מביעים קונפורמיות? ומהם היתרונות והחסרונות של ההתנהגות הקונפורמית?פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - קונפורמיות
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


מהי קונפורמיות

מחקרו של שריף

אחת מדרכי ההשפעה החברתית היא הקונפורמיות.
הגדרה: קונפורמיות היא הנטייה לשנות את התנהגותנו, את אמונותינו ואת מחשבותינו כתוצאה מלחץ חברתי - אמיתי או מדומה.

ההנחה של ההתנהגות הקונפורמית היא שקונפורמיות נובעת מלחץ החברתי שהאדם חש. הלחץ יכול להיות אמיתי אך הוא יכול להיות גם מדומה.

דוגמה:
בהפסקה החליטו חבריה לכיתה של רינת לברוח מהשיעור האחרון. רינת מתלבטת: היא פוחדת מהעונש של המורה או של ההורים, אך היא גם חוששת שחבריה ילעגו לה ויכנו אותה "חנונית", אם לא תבוא אתם.
שימו לב שהחברים אינם לועגים לרינת, אך היא יודעת שזה צפוי לה, ולכן תפעל בהתאם. זהו לחץ מדומה. רק אם ילעגו לה, הלחץ יהיה אמיתי.

החוקר הראשון, אשר הציג את תופעת הקונפורמיות, הוא שריף במחקרו הידוע: התנועה האוטוקינטית:

‏‏שלב ראשון:
הנבדקים מוכנסים לחדר, ובו חריץ קטן שאלומת אור חודרת דרכו.
אשליה אופטית גורמת לנבדקים לחוש שנקודת האור זזה, אם כי הם מתקשים להעריך את מרחק התזוזה, משום שנראה כאילו מהירות התזוזה וכיוון התזוזה שונים.
הנבדקים מתבקשים להעריך את המרחק של תזוזת נקודת האור.
ממצאים: כל נבדק נותן את הערכתו האישית.

‏‏שלב שני:
הנבדקים מוכנסים שוב אל החדר, אך הפעם הוכנס גם משתף פעולה מטעם הנסיין.
שוב הנבדקים מתבקשים להעריך את המרחק של תזוזת נקודת האור, אלא שהפעם הבקשה מופנית אליהם לאחר שמשתף הפעולה נתן את אומדנו (גבוה או נמוך מאומדנו של הנבדק).
ממצאים: הנבדקים שינו את תשובתם: הם התאימו אותה לתשובת משתף הפעולה.

כיצד ניתן להסביר זאת? מדוע שינו הנבדקים את תשובתם והתאימו אותה לתשובתו של משתף הפעולה? שריף כינה התנהגות זאת: קונפורמיות. הסיבה לכך שהנבדקים במחקרו של שריף שינו את תשובותיהם, את מחשבותיהם ואת אמונותיהם לגבי מידת התזוזה של נקודת האור, היא הלחץ החברתי המדומה, שחשו כתוצאה מתשובת משתף הפעולה.

מחקרו של אש

על מחקרו של שריף נמתחה הביקורת הבאה: המצב של הנבדקים היה מצב חברתי עמום, כלומר - מצב לא ברור, שכתוצאה מכך הם חשו חסרי ביטחון. במצב כזה, לדעת המבקרים, קל לנו לשנות את התנהגותנו ולהתבסס על התנהגות האחרים, משום שאיננו יודעים כיצד לנהוג.
האומנם?
מחקרו של אש ניסה לבדוק טענה זאת. בניסוי של שריף הגירוי היה לא ברור, שכן הנבדקים ראו נקודת אור זזה, וקשה היה להעריך את אורך מסלולה. המחקר של אש הציג לנבדקים גירויים ברורים - קווים באורכים ברורים, שקל לאמוד את אורכם בהשוואה לקו אחר. במחקר זה גם הציגו בפני הנבדקים מצב חברתי ברור.

מהלך המחקר:
הנבדקים הוכנסו לחדר שישבו בו משתפי הפעולה.
המשימה שלהם הייתה:
לפניכם צמדי כרטיסים (כדוגמת הכרטיסים למטה).
עליכם לענות:
איזה קו מהקווים א, ב או ג בכרטיסיהA - זהה לקו הבודד בכרטיסיה B?


ומה בממצאים?
על אף שבתחילה ענו הנבדקים תשובות אמיתיות - בהמשך חלק מהם שינו את תשובתם, והתאימו אותה לדעתה של הקבוצה.

מדוע אנו מביעים קונפורמיות?

שני צרכים מסבירים את ההתנהגות הקונפורמית:

יתרונות וחסרונות של ההתנהגות הקונפורמית

מקובל להשתמש עם המונח קונפורמיות גם במושג "נורמה". נורמה מוגדרת כחוקים לא פורמליים המקובלים על ידי אנשים הנמצאים בקשר או אינטראקציה חברתית. הנורמות הן אלו הגורמות לנו להביע קונפורמיות. יחד עם זאת התנהגות קונפורמית ייחודה בויתור על אמונות/תפיסות וכדומה וכל עוד לא התרחש ויתור זוהי התנהגות נורמטיבית אך לא קונפורמית.

תפיסה זו מעלה שאלות רבות: מצד אחד האדם מביע קונפורמיות משום שהיא מספקת צרכים שונים שלו אך מצד שני הדרישה להתנהגות קונפורמית מגבילה את הפרט.

השרטוט הבא מציג את יתרונות וחסרונות ההתנהגות הקונפורמית:

יתרונות
חסרונות
שומרת על הסדר החברתי
גורמת לאדם לפעול בניגוד לעמדתו/תפיסותיו.
מגדירה ציפיות חברתיות
גורמת לנו לפעול בהתנהגויות שליליות /אסורות.
מסדירה יחסי גומלין בין בני אדם
מאפשרת לחוש שייכות לקבוצה

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - קונפורמיות (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - נונקונפורמיות ואנטיקונפורמיות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - גורמים המשפיעים על מידת הקונפורמיות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - היענות
פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - ציות לסמכות

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : השפעה חברתית - קונפורמיות
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית