הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
האם אנו נוטים לשנות דעות קדומות? על יציבותן של הדעות הקדומות והדרכים בהן אנו נוקטים כדי לשמרן.פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - יציבותן של דעות קדומות
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


יציבותן של דעות קדומות

אחת השאלות המעניינות, הקשורה בדעות קדומות, היא: האם אנו נוטים לשנות דעות קדומות ומוכנים לשנות אותן, או שמא לדעות הקדומות יש נטייה לשמר את עצמן? בדיון אקדמי בשאלה זאת נביע, מן הסתם, פתיחות יתרה (אחרת נחווה דיסוננס קוגניטיבי...), אך מה קורה בפועל?

הסכמה החברתית
בפרק עיבוד המידע החברתי קיים המושג סכמה, ובכללו המושג הסכמה החברתית. דעה קדומה היא, למעשה, סכמה חברתית, משום שהיא מכילה מידע על קבוצות חברתיות.

כבכל סכמה, גם בדעה הקדומה, אנו נוטים להתייחס למידע, המתאים לסכמה ומחזק אותה, אך גם למידע הסותר את הסכמה, משום שעלינו ליישב את הסתירה, ועל-ידי כך לקשר מידע זה לסכמה הקיימת.

איך מיישבים את הסתירה?
שלוש הדרכים ליישוב הסתירה הן:

א. התעלמות מהמידע הסותר
ב. חוסר קליטה של המידע
ג. עיוות המידע באופן שיתאים לסכמה

דוגמה:
"בלונדיניות הן טיפשות" - אם אנו מאמינים בדעה הקדומה הזאת, ואם נפגוש נערה בלונדינית, שהישגיה הטובים בלימודים בולטים במיוחד - לפנינו מידע סותר.
איך נפתור את הסתירה?
דרך אחת: נתעלם מהישגיה של הנערה.
דרך אחרת: נעוות את המידע באופן שיתאים לדעה הקדומה (למשל: "הישגיה נובעים מן הקשרים שלה עם אנשים המקדמים אותה.").
כך אנו יוצרים הטיה שמרנית של הסכמה.

שינוי דעות קדומות הוא תהליך קשה מאוד. קושי זה גורם לנו, בין היתר, להקדיש זמן רב למידע סותר, במטרה להבין את הסתירה ולשמר את הדעה הקדומה שלנו.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - מהי דעה קדומה
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - כיצד נוצרות דעות קדומות?
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - קונפליקט בין קבוצות

פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - אישיות סמכותנית
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - צרכים פסיכולוגיים
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - למידה חברתית
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - יציבותן של דעות קדומות (פריט זה)

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - יציבותן של דעות קדומות
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית