הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
גם את הדעות הקדומות, ככל התנהגות, אפשר ללמוד באמצעות למידה חברתית.פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - למידה חברתית
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


למידה חברתית

תיאוריות הלמידה גורסות כי למידת תגובה מתרחשת בעקבות מתן חיזוקים (חיוביים או שליליים). על-פי תיאוריית ההתניה האופרנטית תגובה שתחוזק - תגבר. על-פי תיאוריית הלמידה החברתית של בנדורה, די שנצפה במודל מקבל חיזוק על התנהגות כלשהי, כדי שתגבר הנעתנו לחזור על התנהגות זאת מתוך ציפייה לחיזוק הנצפה. המודל יכול להיות אדם בסביבתנו אך גם אמצעי התקשורת, כי יש להם השפעה רבה.

אם כך, גם את הדעות הקדומות, ככל התנהגות, אפשר ללמוד באותו האופן. עם זאת, אין הכרח שהלמידה תהיה ישירה.

עמדות, ובכללן דעות קדומות, נרכשות גם באמצעות צפייה במודל, המקבל חיזוק על הבעת עמדות או דעות קדומות אלה.
החיזוק הישיר שקיבל המודל, יהווה עבור הצופה חיזוק ניצפה.

מחקר הבובות: האם דעות קדומות נלמדות באמצעות למידה חברתית?
את ההוכחה לטענה זאת ניתן לראות במחקרם של קלארק וקלארק: מחקר הבובות.

שאלת המחקר בדקה: האם דעות קדומות נלמדות באמצעות למידה חברתית?

למחקר שתי גרסאות: הראשונה - משנת 1947, והשנייה - משנת 1970.
החוקרים חשפו ילדים שחורים לבובות שחורות ולבנות, וביקשו מהם לבחור את הבובות שירצו לשחק בהן.

התוצאות:
בשנת 1947 הממצאים הראו שהילדים בחרו בבובות הלבנות.
בשנת 1970 הממצאים הראו שהילדים בחרו בבובות השחורות.

כיצד ניתן להבין את ממצאי המחקר הסותרים? על אף שלכאורה נראה שהשערת המחקר לא אושרה, אין זה כך, אלא להפך: את השינוי בבחירתם של הילדים ניתן להסביר בשינוי עמדות בחברה, אשר מתבטא גם בצבע הבובות שבחרו הילדים. כך ממצאי המחקר דווקא מחזקים את גישת הלמידה החברתית ולא סותרים אותם: בשנת 1947 לבן נחשב יפה, ולכן הילדים בחרו בובות לבנות. למעשה, הילדים הפנימו את הדעות הקדומות כלפי השחורים. לעומת זאת, בשנות ה- 70 השתנו הנורמות - שחור נחשב יפה, ולכן הילדים בחרו בובות שחורות.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - מהי דעה קדומה
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - כיצד נוצרות דעות קדומות?
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - קונפליקט בין קבוצות

פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - אישיות סמכותנית
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - צרכים פסיכולוגיים
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - למידה חברתית (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - יציבותן של דעות קדומות

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - למידה חברתית
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית