הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
אחד ההסברים להיווצרות דעות קדומות הוא כתוצאה מקונפליקט בין קבוצות.פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - קונפליקט בין קבוצות
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


קונפליקט בין קבוצות

ההסבר להיווצרות דעות קדומות כתוצאה מקונפליקט בין קבוצות מתמקד במאבק של קבוצות להשגת משאבים המוגדרים כמוגבלים.

מחקרו המפורסם של שריף, המחקר על הנשרים והפתנים, מדגים תופעה זו:

בשלב הראשון קבוצת נערים שיצאה למחנה קיץ, חולקה ל- 2 קבוצות, מיד עם הגעתה אל המחנה. כל קבוצה עברה פעולות לגיבוש הקבוצה, כולל מתן שם לכל קבוצה: אחת נקראה "נשרים", ואחת - "פתנים".
בשלב השני של המחקר נאמר לכל אחת משתי הקבוצות כי בשבוע הקרוב יתקיימו תחרויות בין הקבוצות, וכי הקבוצה המנצחת תזכה באולרים (משאב מוגבל).
ממצאי המחקר:
בין הקבוצות התפתחה יריבות שכללה קללות, הבעת דעות קדומות ועוד.

כיצד ניתן להסביר את היווצרות הדעות הקדומות במחקר הזה?
כל קבוצה הייתה מעוניינת במשאב החסר. במסגרת ההצדקה לקבלתו הובעו דעות קדומות נגד הקבוצה השנייה.
המסקנה העולה ממחקר זה היא: משאבים מוגבלים הם גורם להבעת דעות קדומות.

ביקורת על המחקר

האם ניתן לצמצם דעות קדומות?

בהמשך המחקר חקרו שריף ועמיתיו אם ניתן לצמצם דעות קדומות. הם הציבו בפני הקבוצות מטרות-על, שכדי להשיגן הקבוצות נדרשות לשתף פעולה ביניהן. ההנחה היא: מגע מצמצם דעות קדומות. (דוגמה למטרת-על: חילוץ משאית תקועה, שנועדה להביאם לסרט בעיר הקרובה.)

ממצאי שלב זה הראו שהיריבות בין הקבוצות פחתה, הקבוצות שיתפו ביניהן פעולה, והילדים אף חזרו לבתיהם כחברים.

האומנם נמצאה נוסחת הפלא להפחתת דעות קדומות, הנובעות ממאבק על משאבים מוגבלים? מסתבר שלא. על הצבתן של מטרות-על כאמצעי להפחתת דעות קדומות נמתחה ביקורת, שעיקרה:

  • רקע סוציו-אקונומי - הילדים במחקרו של שריף הגיעו מרקע חברתי-כלכלי דומה, ולכן ניתן היה לגשר על הפערים. בקונפליקטים רבים הקבוצות הן מרקעים שונים, וקשה לגשר ביניהן על-ידי מטרות-על בלבד.
  • משך המחקר - המחקר של שריף נמשך רק כשבועיים, ואילו בחיי היום יום קונפליקטים נמשכים שנים רבות.
  • הפער בין מחקר למציאות - במחקר של שריף יצרו נסיבות מלאכותיות, ולכן היה קל לגשר על הפערים.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - מהי דעה קדומה
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - כיצד נוצרות דעות קדומות? פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - קונפליקט בין קבוצות (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - אישיות סמכותנית
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - צרכים פסיכולוגיים
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - למידה חברתית
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - יציבותן של דעות קדומות

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - קונפליקט בין קבוצות
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית