הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על הסיבות להיווצרות דעות קדומות.פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - כיצד נוצרות דעות קדומות?
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


כיצד נוצרות דעות קדומות?

את הסיבות להיווצרות דעות קדומות אפשר לחלק לארבע קבוצות עיקריות:

א. הקבוצה הראשונה - דעות קדומות הן תוצאה של קונפליקט בין קבוצות.

ב. הקבוצה השנייה - דעות קדומות הן תוצאה של צרכים פסיכולוגיים שיש לספקם: הצורך בכוח, הצורך בהבעת תוקפנות והצורך בהצדקה עצמית.

ג. הקבוצה השלישית - דעות קדומות נוצרות בלמידה של חיקוי ושל הזדהות.

ד. הקבוצה הרביעית - דעות קדומות הן ביטוי של אישיות הפרט.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - מהי דעה קדומה
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - כיצד נוצרות דעות קדומות? (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - קונפליקט בין קבוצות

פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - אישיות סמכותנית
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - צרכים פסיכולוגיים
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - למידה חברתית
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - יציבותן של דעות קדומות

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - כיצד נוצרות דעות קדומות?
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית