הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
מהי דעה קדומה? דעה קדומה היא מקרה פרטי של עמדה. כבכל עמדה, גם בדעה הקדומה שלושה מרכיבים: מרכיב קוגנטיבי, מרכיב רגשי ומרכיב התנהגותי.פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - מהי דעה קדומה
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


מהי דעה קדומה?

דעה קדומה היא מקרה פרטי של עמדה, ולכן דעה קדומה מוגדרת:
עמדה, שלילית לרוב, כלפי חברים בקבוצה מסוימת.

למשל: כלפי יהודים בגלות הובעו דעות קדומות מצד הגויים. הגויים הסבירו את השפל הכלכלי בכך שהיהודים מלווים בריבית קצוצה. מדוגמה זאת אנו רואים שהשתייכותו של האדם לקבוצה מסוימת (יהודים), מקנה לו אוטומטית את תכונותיה של הקבוצה ומכוונת את אופן תפיסתנו אדם זה.

הדעה הקדומה מאופיינת בהגזמה של הדמיון בין חברי הקבוצה, וגם בהגזמה של ההבדלים בינם לבין אלה שאינם משתייכים לקבוצה.

קבוצת פנים וקבוצת חוץ

בהבחנה בין שתי הקבוצות משתמשים במושגים: קבוצת פנים וקבוצת חוץ:

קבוצת החוץ היא זאת שמביעים כלפיה דעה קדומה. מידת הדימיון בין חבריה רבה, ומידת השוני בינה לבין אנשי קבוצת הפנים גבוהה אף היא.

הבחנה זאת משרתת שלוש מטרות:

  1. מאפשרת לנו לייחס תכונות לאנשי קבוצת החוץ, ולדעת כיצד להתייחס אליהם, משום שהם זהים בעינינו, ומשום שהתנהגותם צפויה. על-פי מחקרים, לא רק שאנו מכלילים לגבי תכונות אנשי קבוצת החוץ, אלא שאנו מתארים אותם באמצעות טווח מצומצם של תכונות, מפרשים את התנהגותם באופן סטריאוטיפי ומייחסים להצלחתם סיבתיות חיצונית (ולא פנימית, כמו שאנו מייחסים להצלחת אנשי קבוצת הפנים).
  2. מחדדת את ייחודיות אנשי קבוצת הפנים.
  3. מחזקת את תחושת השייכות לקבוצת הפנים של האדם, המביע דעה קדומה.

מרכיבי הדעה הקדומה

כבכל עמדה, גם בדעה הקדומה שלושה מרכיבים: מרכיב קוגנטיבי, מרכיב רגשי ומרכיב התנהגותי.

נדגים זאת על הדעה הקדומה הבאה:

כל מרכיבי המשקפיים הם אינטלגנטיים

  • המרכיב הקוגניטיבי מכיל את המחשבות שלנו על הגורם, שהדעות הקדומות מובעות כלפיו. במקרה שלנו: אני חושב/ת שכל מי שמרכיב משקפיים הוא בעל אינטליגנציה גבוהה.
  • המרכיב הרגשי מכיל את הרגשות כלפי נשוא העמדה, כגון: משיכה, דחייה, סלידה וכדומה. ובמקרה שלנו: אני נמשך/ת לאנשים המרכיבים משקפיים.
  • המרכיב ההתנהגותי מכיל את הנטייה שלנו להתנהג בדרך זו או אחרת כלפי נשוא העמדה. ובמקרה שלנו: הנטייה להתחבר/להתיידד עם אנשים המרכיבים משקפיים.

אם כן, לפנינו דעה קדומה. שימו לב שהמייחד אותה הוא שלמרות תפיסתנו את הדעות הקדומות כשליליות, בדוגמה זאת הדעה הקדומה היא חיובית.

יש אנשים שהמושג דעה קדומה מתקשר אצלם לסטריאוטיפ ולאפליה, אך יש להבחין בין שני המושגים האלה:
סטריאוטיפ מכיל את המרכיב הקוגניטיבי בלבד של הדעה הקדומה, ולכן קל יותר לשנותו מאשר את הדעה הקדומה.
אפליה היא הביטוי בפועל של המרכיב ההתנהגותי.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - מהי דעה קדומה (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - כיצד נוצרות דעות קדומות?
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - קונפליקט בין קבוצות

פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - אישיות סמכותנית
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - צרכים פסיכולוגיים
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - למידה חברתית
פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - יציבותן של דעות קדומות

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : דעות קדומות - מהי דעה קדומה
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית