הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > למידה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
סוגי הלמידות השונות של התנהגויות על-פי הגישה ההתנהגותית. על ההבדלים בין התניה קלאסית והתניה אופרנטית.למידה : התניה אופרנטית - התניה קלאסית והתניה אופרנטית - הבדלים
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


התניה קלאסית והתניה אופרנטית - הבדלים

ההגדרה של למידה היא:
שינוי קבוע בהתנהגות המתרחש כתוצאה מניסיון.

הגישה ההתנהגותית
חוקרת את ההתנהגות הגלויה הניתנת לכימות ולמדידה אובייקטיבית.
ההנחה המרכזית: הסביבה מעצבת את ההתנהגות.
הגישה ההתנהגותית מתמקדת בקשר בין גירויים לתגובות.
התניה קלאסית
בתהליך למידה זה גירוי ניטרלי מעורר תגובה רפלקסיבית, אשר לפני הלמידה הוא לא עורר. תגובה זאת נלמדת, משום שהגירוי הניטרלי הופיע לפני הגירוי הבלתי מותנה.
הגירוי הבלתי מותנה מעורר את התגובה הרפלקסיבית באופן מולד.
התניה אופרנטית
בתהליך למידה זה שינוי בתדירות התגובה (ההתנהגות) מתרחש כתוצאה מקבלת חיזוק לאחר ביצוע התגובה.
ראו את סיכום ההשוואה בין התניה קלאסית לאופרנטית בטבלה הבאה:

ממד ההשוואה

(הקריטריון)
התניה קלאסית
התניה אופרנטית
איזה סוג קשר נלמד?
(דומה)
קשר בין גירוי מותנה לגירוי בלתי מותנה.
קשר בין תגובה לחיזוק.

מי שולט על ההתנהגות וכיצד?

(דומה)
הסביבה בוחרת את הגירוי המותנה, שיוצג לפני הגירוי הבלתי מותנה.
הסביבה קובעת איזו תגובה תחוזק או תיענש.

מהי משמעות החיזוק?

(דומה)
כאשר הגירוי הבלתי המותנה מופיע אחרי הגירוי המותנה, הוא מגדיל את תדירות התגובה המותנית, ולכן הגירוי המותנה משמש חיזוק.
חיזוק אחרי התגובה מגביר את תדירותה.

מהי מעורבות הלומדים?

(שונה)
הלומדים סבילים, כי התגובה רפלקסיבית ואינה תלויה ברצונם.
הלומדים פעילים, כי הם מבצעים את התגובה, כדי לזכות בחיזוק. (הם גם יכולים לבחור לא להגיב לחיזוק.)

האם התנהגות חדשה נלמדת?

(שונה)
לא תגובה חדשה נלמדת, אלא תגובה ישנה מתרחשת לנוכח גירוי כתוצאה מתהליך ההתניה.
גם (לא רק) התנהגויות חדשות נלמדות בתהליך של עיצוב ההתנהגות.

מתי הגירוי מופיע?

(שונה)
הגירויים (המותנה והבלתי מותנה) מופיעים לפני התגובות.
הגירויים (חיזוקים למיניהם ועונשים) ניתנים אחרי ביצוע התגובה.
קראו עוד:
ביבליוגרפיה:
כותר: למידה : התניה אופרנטית - התניה קלאסית והתניה אופרנטית - הבדלים
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית