הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > למידה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
עקרונות ההתניה האופרנטית מיושמים, בין היתר, בשתי תופעות: למידת בריחה ולמידת הימנעות.למידה : התניה אופרנטית - למידת בריחה ולמידת הימנעות
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


למידת בריחה ולמידת הימנעות

עקרונות ההתניה האופרנטית מיושמים בהצלחה בתחומים שונים של חיינו. אם תחשבו על כך, תגלו שפעמים רבות קיבלתם חיזוקים מסוגים שונים או עונשים מהוריכם, ממוריכם ומחבריכם על התנהגות שביצעתם. אמנם לא נאמר לכם: "תקבלו עונש או חיזוק חיובי/שלילי על ההתנהגות שביצעתם", אך בפועל תהליך זה התרחש.

עקרונות אלה מיושמים, בין היתר, בשתי תופעות שנעסוק בהן:

  1. למידת בריחה
  2. למידת הימנעות

נתייחס לשתיהן יחד משום שהן דומות זו לזו, אך נציג גם את ההבדלים ביניהן.

למידת בריחה

מה אתם עושים כאשר אתם חשים כאב ראש? האם אתם משתמשים בתרופה להפחתת הכאב? פעולה זאת, שאתם מבצעים במטרה להפחית את הכאב, היא למידת בריחה.

ההגדרה של למידת בריחה היא:
תהליך של למידת תגובה, המפסיקה את הגירוי הבלתי נעים.

הגירוי הלא נעים הוא כאב הראש. במושגי ההתניה האופרנטית החיזוק השלילי הוא הפסקת כאב הראש באמצעות ביצוע תגובה כלשהי. בדוגמה שלנו: נטילת כדור נגד כאב ראש.

למידת הימנעות

להבדיל מלמידת בריחה, המפסיקה את הגירוי הבלתי נעים, בלמידת הימנעות איננו חווים את הגירוי הלא נעים, משום שאנו מבצעים פעולה, המונעת מראש את הופעתו.

ההגדרה של למידת הימנעות היא:
למידה של תגובה, המונעת את הגירוי הלא נעים טרם התרחשותו.

כדי שתהליך זה יתרחש, בשלב הראשון עלינו להתנסות בתחושה הלא נעימה, שהגירוי הלא נעים מעורר. לאחר החוויה הלא נעימה נרצה למנוע מראש את הופעתה שוב על-ידי פעולה מקדימה. איך נוכל לדעת שהתחושה הלא נעימה תקרה בעתיד? דבר זה יתאפשר כתוצאה מהופעתו של סימן מקדים, המבשר את בואו של הגירוי הלא נעים. ברגע הופעתו של סימן זה - נתחיל לפעול.

סקינר המחיש את למידת ההימנעות בניסוי מעניין.
עיקרו של הניסוי:
חולדה מוכנסת לתיבה, שבצדה האחד יש זרם חשמלי.
לפני מתן הזרם החשמלי נדלק אור.
עם הזמן למדה החולדה לנתר לצד האחר של התיבה (שאינו מחושמל) כבר עם הדלקת האור.

כיצד זה קרה?

בלמידת ההימנעות שני שלבים:
שלב א: התניה קלאסית
אור (גירוי ניטרלי)
אין תגובת פחד
זרם חשמלי (גירוי בלתי מותנה)
פחד (תגובה בלתי מותנית)
אור (גירוי ניטרלי) + זרם חשמלי (גירוי בלתי מותנה)
פחד (תגובה בלתי מותנית)
אור (גירוי מותנה)
פחד (תגובה מותנית)
שלב ב: התניה אופרנטית
קפיצה לצד האחר של התיבה (תגובה)
הפסקת הפחד (חיזוק שלילי)

לא רק בעלי-חיים לומדים באמצעות למידת הימנעות אלא גם בני אדם.

דוגמה:
כאשר ילדים רואים ברק, הם רצים למיטת הוריהם.
הסבר: הברק (גירוי מותנה) מופיע תמיד לפני הרעם (גירוי בלתי מותנה), ולכן הילדים קישרו את הברק בקשר אסוציאטיבי אל הרעם. לאחר שקישרנו ביניהם, מכיוון שהרעם גורם לנו לתגובה בלתי מותנית של פחד, גם הברק גורם לנו פחד (תגובה מותנית).

ומה ילדים חכמים עושים? כבר בראותם את הברק (הסימן המקדים) הם מזדרזים ורצים אל מיטת ההורים (תגובה), ובכך הם מונעים את הפחד (החיזוק השלילי).

ראו את ההבדלים בין למידת בריחה ולמידת הימנעות בטבלה הבאה:

למידת בריחה
למידת הימנעות
האם חווים את הגירוי הלא נעים?
כן
לא
איזו התניה מעורבת בלמידה?
התניה אופרנטית
התניה קלאסית + התניה אופרנטית
האם יש סימן מקדים לגירוי
הלא נעים?
אין
יש
 
קראו עוד:
ביבליוגרפיה:
כותר: למידה : התניה אופרנטית - למידת בריחה ולמידת הימנעות
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית