הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > למידה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
לחיזוק יש משמעות חשובה בהתניה האופרנטית. החיזוקים המשמעותיים בהתניה האופרנטית הם: חיזוק חיובי וחיזוק שלילי, חיזוק מלא וחיזוק חלקי.למידה : התניה אופרנטית - החיזוק בהתניה אופרנטית
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


החיזוק בהתניה אופרנטית

החיזוק הוא כל גירוי המגדיל את שכיחות הופעתה של התגובה.

בניסוי של סקינר החיזוק היה מזון. אך החיזוק אינו חייב להיות גירוי חומרי אלא יכול להיות אף גירוי רוחני, כגון: מחמאה ממישהו משמעותי, דברי שבח ועוד.

האם כל גירוי יכול להיות חיזוק?
אמנם בעיקרון התשובה לשאלה זאת היא: כן! אך האם זה כך תמיד, ללא יוצא מן הכלל? נבחן זאת באירוע הבא: חברתנו, פלג, אינה יכולה לשאת מגע של אנשים אחרים. דודתה של פלג מגיעה לביקור, ופלג עוזרת לה לשאת את מזוודותיה. הדודה רוצה, כמובן, לנשק את פלג כדי להביע את תודתה, וגם כדי להביע את שמחתה על יוזמתה של פלג.
האם הנשיקה של הדודה תהיה חיזוק? על-פי הגדרתנו, חיזוק הוא גירוי המגדיל את שכיחות הופעתה של התגובה. ואכן, הדודה היקרה מניחה שפלג תמשיך לבצע בעתיד את פעולת הסיוע, לאחר שתקבל את הגירוי - הנשיקה.
האומנם?! ומה אנו למדים מכך? - החיזוק חייב להיות משמעותי עבור הלומד. עבור פלג שלנו הנשיקה אינה חיזוק. אולי תקליטור פופולרי יעשה את העבודה...?!

חיזוק חיובי וחיזוק שלילי

לחיזוק יש משמעות חשובה בהתניה האופרנטית. החיזוקים המשמעותיים בהתניה האופרנטית הם: חיזוק חיובי וחיזוק שלילי. על-פי ההגדרה: כל חיזוק גורם להגברת התדירות של התגובה.

ההגדרה של סקינר למושג חיזוק חיובי היא:
חיזוק חיובי הוא גירוי המגביר את תדירות התגובה על ידי נתינתו.
ניתן ללמד התנהגויות באמצעות חיזוקים חיוביים. במקרה זה ניתנים גרויים נעימים, אשר מגבירים את תדירות התגובה הרצויה.

ההגדרה של סקינר למושג חיזוק שלילי היא:
חיזוק שלילי הוא גירוי בלתי נעים, המגביר את תדירות התגובה על-ידי הפסקתו או על-ידי הסרתו.
ניתן ללמוד התנהגות גם באמצעות חיזוק שלילי - גירוי לא נעים. הרצון להפסיק/להסיר את הגירוי הלא נעים גורם לנו להגביר את תדירות ההתנהגות הרצויה ולשנות את התנהגותנו.

ראו בטבלה הבאה את ההבדלים בין שני סוגי החיזוקים:

חיזוק חיובי
חיזוק שלילי
האם הגירוי נעים?
כן
לא
מה יקרה לתדירות התגובה?
התדירות תעלה
התדירות תעלה
מתי ניתן החיזוק?
אחרי ביצוע התגובה
לפני ביצוע התגובה
מה מניע את הפרט לבצע את התגובה?
הרצון לקבל שוב את הגירוי הנעים
הרצון להסיר/להפסיק את הגירוי הלא נעים
שימו לב!
החיזוק השלילי, כמו החיובי, גורם להגברת התדירות של התגובה, אך התגובה מושגת על-ידי הרצון להסיר/להפסיק את הגירוי הלא נעים.

חיזוק מלא וחיזוק חלקי

עד כה הכרנו את המושגים חיזוק חיובי וחיזוק שלילי. מהי הדרך הנכונה לתת חיזוקים אלה, והאם יש רק דרך אחת לתת אותם? - חוקרי ההתניה האופרנטית מבחינים בין שתי צורות של החיזוק החיובי ושל החיזוק השלילי: חיזוק מלא וחיזוק חלקי.

א. חיזוק מלא
החיזוק המלא ניתן בכל פעם שהתגובה מתבצעת.

דוגמאות:
חיזוק חיובי מלא - בכל פעם שדנה לומדת למבחן ומקבלת ציון 100, המורה משבחת אותה.
חיזוק שלילי מלא - בבית-הספר בונים אולם ספורט חדש, וכשאורי מלמד את התלמידים מתמטיקה, הלמות הפטישים מפריעה ללמידה. לפני כל שיעור אורי מבקש מהבנאים להפסיק את הרעש. הפסקת הרעש היא חיזוק שלילי, משום שאז יכולת הקליטה של התלמידים גוברת. זהו גם חיזוק מלא, משום שהרעש מופסק בכל שיעור.

ב. חיזוק חלקי
החיזוק החלקי ניתן רק בחלק מהפעמים שהתגובה מתבצעת.

דוגמאות:
חיזוק חיובי חלקי - לא בכל פעם שדנה מקבלת ציון 100, המורה משבחת אותה, אלא רק בחלק מן הפעמים.
חיזוק שלילי חלקי - בבית-הספר בונים אולם ספורט חדש, וכשאורי מלמד את התלמידים מתמטיקה, הלמות הפטישים מפריעה ללמידה. מדי פעם אורי מבקש מהבנאים להפסיק את הרעש. הפסקת הרעש היא חיזוק שלילי, משום שאז יכולת הקליטה של התלמידים גוברת. זהו גם חיזוק חלקי, משום שהרעש מופסק רק מדי פעם, ולא באופן קבוע.

מתי עדיף לתת חיזוק מלא, ומתי - חיזוק חלקי ?

כדי להחליט מתי עדיף לתת חיזוק מלא ומתי - חיזוק חלקי, נבחן תחילה את היתרונות ואת החסרונות של כל אחד מהם.

חיזוק מלא

 • יתרון:
  תהליך הלמידה באמצעות חיזוק מלא מהיר יותר מהלמידה באמצעות חיזוק חלקי.
 • חסרונות:
  1. מכיוון שעם הזמן אנו מתרגלים לחיזוק הקבוע, הוא נעשה לא משמעותי.
  2. כאשר אנו מורגלים לבצע כל תגובה במטרה לקבל חיזוק, אם החיזוק לא יינתן - יתחיל תהליך דעיכה.

חיזוק חלקי

 • יתרונות:
  1. החיזוק משמעותי, גם אם אינו ניתן בכל פעם שמבצעים את התגובה.
  2. גם אם החיזוק לא יינתן כל פעם אחרי התגובה, לא תתרחש דעיכה מהירה.
 • חיסרון:
  תהליך הלמידה באמצעות חיזוק חלקי אטי יותר מהלמידה באמצעות חיזוק מלא, משום שתהליך יצירת הקשר האסוציאטיבי בין החיזוק לתגובה - אטי יותר.

ההבדלים בין שני סוגי החיזוקים

ראו בטבלה הבאה את ההבדלים בין שני סוגי החיזוקים:

חיזוק מלא
חיזוק חלקי
יתרונות
הלמידה מהירה יותר בחיזוק מלא.
1. החיזוק ממשיך להיות משמעותי.
2. הדעיכה אטית.
חסרונות
1. דעיכה אטית בהעדר החיזוק.
2. עם הזמן החיזוק נעשה לא משמעותי.
הקשר האסוציאטיבי גירוי - תגובה נוצר באיטיות.

את החיזוק המלא נוכל לזהות בעזרת מילים, כגון: תמיד, באופן קבוע, בכל פעם, וכדומה.
את החיזוק החלקי נוכל לזהות בעזרת מילים, כגון: מדי פעם, לעתים, לפרקים, וכדומה.

אם כך, את ההחלטה אם להשתמש בחיזוק מלא או חלקי נקבע בהתאם לצרכים ובהתאם ליתרונות ולחסרונות של כל אחד מהם.

שימו לב!
חיזוק שניתן כל פרק זמן קבוע (למשל: אחת לחודש), הוא חיזוק חלקי, משום שעד נתינת החיזוק, הלומד יכול לבצע את התגובה מספר פעמים ללא החיזוק.

קראו עוד:

למידה : התניה אופרנטית - מבוא
למידה : התניה אופרנטית - החיזוק בהתניה אופרנטית (פריט זה)
למידה : התניה אופרנטית - עונש
למידה : התניה אופרנטית - עיצוב התנהגות
למידה : התניה אופרנטית - למידת בריחה ולמידת הימנעות
למידה : התניה אופרנטית - התניה קלאסית והתניה אופרנטית - הבדלים

ביבליוגרפיה:
כותר: למידה : התניה אופרנטית - החיזוק בהתניה אופרנטית
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית