הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > למידה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
כיצד מתבצעת הלמידה לפי תיאוריית ההתניה האופרנטית? ומהו ההבדל הראשוני בין ההתניה הקלאסית וההתניה האופרנטית?למידה : התניה אופרנטית - מבוא
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


כמו פאבלוב קודמו, גם סקינר (הדמות הבולטת ביותר בתחום התיאוריה של ההתניה האופרנטית), מייצג את הגישה הביהביוריסטית ותופס את הלמידה כקשר של גרוי-תגובה.

אלא שלהבדיל מפאבלוב, הרואה את הלומד כסביל (פסיבי), המגיב בתגובת רפלקס אוטומטית, אצל סקינר הלומד הוא פעיל (אקטיבי). אמנם גם על-פי ההתניה האופרנטית הסביבה מעצבת את ההתנהגות של הלומד, אך לפני שהסביבה מעצבת את התנהגותו (בחיזוקים ובעונשים על התנהגות זאת), על הלומד לבצע תגובה כלשהי.

כיצד הלמידה מתבצעת? מה גורם לה, ואיזה קשר נלמד? - אלה יתבררו לנו לאחר לימוד הניסויים של סקינר.

תיאוריית ההתניה האופרנטית מניחה שגירוי הוא תמריץ, למה שאנו מעוניינים להשיג. התגובה היא ההתנהגות שעלינו לבצע, על מנת שנוכל להשיג תמריץ זה. בניסוי של סקינר התמריץ (הגירוי) הוא המזון, והתגובה היא הלחיצה על הדוושה.
החולדה של סקינר לא הגיבה בהתנהגות אוטומטית אלא בתגובה רצונית.
החולדה יכולה לבחור אם ללחוץ על הדוושה או לא.

OPERANT - משמעו מפעיל מלשון הפעלה. הפרט/הלומד לומד להפעיל את הסביבה, כדי להשיג את מבוקשו, דהיינו: את החיזוק.

מדוע למידה?
נבחן את ההתניה האופרנטית לאור הגדרת הלמידה. על-פי הגדרת הלמידה נוצר כאן שינוי קבוע: קודם החולדה לא לחצה על הדוושה בתדירות גבוהה, וכעת - כן. ההתנהגות שהשתנתה היא, אם כן, תדירות הלחיצות על הדוושה.
והסיבה? ההתנסות - קבלת המזון.

'השחקנים' בהתניה אופרנטית הם: גירוי, תגובה וחיזוק.

התניה קלאסית והתניה אופרנטית

מהו ההבדל הראשוני בין שני סוגי ההתניות האלה? ובמה הן דומות זו לזו?

  • התניה קלאסית היא תהליך של למידה: גירוי ניטרלי מעורר תגובה רפלקסיבית, אשר לפני הלמידה לא עורר אותה. הסיבה: הגירוי הניטרלי הופיע לפני גירוי בלתי מותנה, המעורר את התגובה הרפלקסיבית באופן אוטומטי.
  • התניה אופרנטית היא תהליך של למידה: שינוי בתדירות התגובה כתוצאה מקבלת חיזוק לאחר ביצוע התגובה.

ראו את ההשוואה בתרשים:

קראו עוד:

למידה : התניה אופרנטית - מבוא (פריט זה)
למידה : התניה אופרנטית - החיזוק בהתניה אופרנטית
למידה : התניה אופרנטית - עונש
למידה : התניה אופרנטית - עיצוב התנהגות
למידה : התניה אופרנטית - למידת בריחה ולמידת הימנעות
למידה : התניה אופרנטית - התניה קלאסית והתניה אופרנטית - הבדלים

ביבליוגרפיה:
כותר: למידה : התניה אופרנטית - מבוא
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית