הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהתניית נגד
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


יצירת קשר אסוציאטיבי בין גירוי מותנה בלתי נעים לבין גירוי נעים, עד שהגירוי המותנה הופך לגירוי, שהתגובה עליו היא נעימה.

התניית נגד היא תהליך ייחודי להתניה הקלאסית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון פסיכולוגיה
ביבליוגרפיה:
כותר: התניית נגד
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית