הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתיאוריה פסיכוסוציאלית
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


תיאוריה, שלפיה תהליך גיבוש האישיות הוא תוצר של קשרי הפרט עם אחרים משמעותיים בסביבתו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון פסיכולוגיה
ביבליוגרפיה:
כותר: תיאוריה פסיכוסוציאלית
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית