הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה > מנהיגות במקרא
אקדמון


תקציר
במקרא נזכרים מספר אנשים שתארם הוא "אשר על הבית". הממצאים בכתובות ובחותמות מלמדים אותנו  שתפקיד זה המשיך להתקיים עד סמוך לחורבן ממלכת יהודה.השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : אשר על הבית
מחברים: פרופ' יצחק אבישור; פרופ' מיכאל הלצר


המשרה "אשר על הבית" מוזכרת לראשונה ברשימת שרי שלמה:

 1. "ואחישר על הבית" (מל"א, ד, 6)90
  לפי תרגום השבעים מופיע ליד אחישר, אשר על הבית, עוד אחד אשר על הבית ששמו.
 2. 91Еλίακ – ויתכן שהשם העברי היה אליאח או אליקים( ייבין, 1971, 745-548; Mettinger, 78-110; Rutersworden,77-85;).92 התואר "אשר על הבית" נזכר עוד במקרא בזיקה לאישים הבאים:
 3. ארצא (מל"א, טז, 9) – בישראל, בתקופת המלך אלה, במאה הט' לפנה"ס.
 4. עבדיהו (מל"א, יח, 3, 16) – בישראל, בתקופת המלך אחאב, במאה הט' לפנה"ס.
 5. (חסר השם) (מל"ב י, 5) – בישראל, בתקופת המלך יהורם במאה הט'.
 6. יותם בן עזריה המלך (מל"ב, טו, 5; דה"ב, כו 21) – ביהודה, במאה הח' לפנה"ס.
 7. אליקים בן חלקיהו (יש', לו, 3, 22; לז, 2) – ביהודה, בתקופת המלך חזקיהו, בסוף המאה הח' לפנה"ס.
 8. שבנה/א (מל"ב, יח, 18, 37; יט, 2; יש', כב, 15) – ביהודה, בתקופת המלך חזקיהו בסוף המאה הח'.93
  המידע מן המקרא על המשרה "אשר על הבית" מאפשר לנו לעקוב אחריה לפי סדר כרונולוגי. המקורות האפיגרפיים לא רק מאשרים את קיומה של המשרה הזאת בממלכת יהודה וישראל במשך דורות רבים אלא גם מוסיפים לנו שמות חדשים של נושאי משרה זו שלא הגיעו לידיעתינו מן המקרא. בין הממצאים האפיגרפיים נמצאת הכתובת המפורסמת בנושא זה שנתגלתה בירושלים ושזכתה לדיונים רבים.
 9. כתובת "[...] יהו אשר על הבית – כתובת קבורה מתחילת (?) המאה הז' לפנה"ס שנתגלתה בכפר השילוח בירושלים94. מחוץ לכתובת זאת משרה זו ושמות נושאיה נמצאו על גבי בולות וחותמות הבאים:
 10. לגדליהו [א]שר על הבי[ת] – כתובת על בולה מסוף המאה הז' - תחילת הו' – תחילת הו' לפנה"ס שנמצאה בחפירות לכיש בשנות השלושים (61, EEA, אחיטוב, 125), כאשר לא היה ידוע על ממצאים כאלה מלבד כתובת [...]יהו אשר על הבית" והחומר המקראי. רוב החוקרים עסקו בזיהוי האיש גדליהו שנשא את המשרה "אשר על הבית" עם שמות שנשאו תואר זה בממלכת יהודה הידועים לנו מן המקרא. בהמשך הזמן נתגלו עוד חותמות של נושאי המשרה הזאת בלויית שמותיהם וריבוי נושאי משרה זו אינו מאפשר לנו לזהות כל נושא משרה זו עם איש מן המקרא. הנתונים האפיגרפיים המספקים לנו שמות של נושאי משרה זו, יש בהם להראות שלא מדובר באותם אנשים שנזכרו במקרא. רק לגבי הבולה של גדליהו יש להסכים ללא ספקות שמדובר בגדליהו בן אחיקם, המושל של יהודה מטעם הבבלים אחרי חורבן בית ראשון ב-586 לפנה"ס, שיתכן ואף שימש קודם לכן במשרה "עבד המלך" (ראה להלן).
  המקורות האפיגרפיים מלמדים אותנו גם שתפקיד "אשר על הבית" המשיך להתקיים עד סמוך לחורבן הבית95.
 11. [ל]ידו אשר על הבית – חותם מהמאה הז' לפנה"ס מאוסף של מוזיאון א.ור. הכט מאוניברסיטת חיפה (Avigad, 1979, 119, No. 1; אחיטוב, 123). שם זה לא ידוע לנו כנושא את המשרה "אשר על הבית" מן המקרא.
 12. אדניהו/אשר על הבית (אביגד, 1986, 21, מס' 1, 2א, 2ב) – בולה שנמצאת בין האוסף הגדול של בולות מסוף המאה הז' – תחילת המאה ה-ו' לפנה"ס. שלוש בולות כאלה ידועות לנו מאוסף זה.
 13. לנתן אשר/[על]ל הבית (אביגד, 1985, 22, מס' 3) – מן האוסף הנ"ל. גם אישים אלה לא ידועים לנו מהמקרא. מהמקרא ברור ש"אשר על הבית" היה הממונה על ארמון המלכות, ויתכן על המשק המלכותי, והוא היה גם פקיד רם-דרג במדיניות פנים וחוץ. אחד מהם, שבנא, השתתף במשא-ומתן עם האשורים.96 על תפקידיהם ניתן ללמוד משברירי דברים שמספרים עליהם מקורות מקראיים:
  א) על ארצא מסופר (מל"א, טז, 9) שהוא נתן את ביתו לזמרי שקשר על המלך והרג אותו במשתה.
  ב) על עבדיהו מסופר (מל"א, יח, 3-4) שפעל נגד איזבל בניהול הממלכה והוא החביא מאה מנביאי ה' במערה והצילם ואף נהג בכבוד כלפי אליהו. דברים אלה מוכיחים שבמסגרת תפקידו "אשר על הבית" הוא היה בעל השפעה נכרת.
  ג) לפי המסופר במל"ב, ז, 5 "אשר על הבית" יחד עם "אשר על העיר" והזקנים היה בין הקושרים שעברו לצדו של יהוא שמרד במלך. מזה אנו למדים שנושאי משרה זו לא התרכזו בצד המנהלי של הממלכה, אלא שיתפו פעולה במרידה והפרו אימונים לשושלת הקודמת.
  ד) על יותם, בן המלך עזריה (עוזיה) נאמר שקיבל את המשרה "אשר על הבית" בזמן מחלתו של אביו. בתפקיד זה הוא "שפט את עם-הארץ" (מל"ב, טו, 5; דה"ב, כו, 21). סיפור זה מלמד אותנו שהבן היורש של המלך יכול למלא את תפקיד "אשר על הבית".
  ה) על אליקים בן חלקיהו (יש', לו, 3 והלאה) "אשר על הבית" מסופר שניהל משא ומתן עם רבשקה, שר של מלך אשור. בכל הפסוקים שנזכר אליקים כ"אשר על הבית" (ראה מעלה) יחד עם פקידים אחרים, הוא מופיע ראשון ברשימה, ויתכן שזה מעיד שבמאה הח'-ז' לפנה"ס בעל תפקיד זה ביהודה היה אף בדרגה יותר גבוהה מעמיתיו הפקידים הגבוהים בממלכה.
  ו) ביש', כב, 15 מסופר על "הסכן", על שבנא "אשר על הבית". כתוב זה מאפשר לנו יחד עם המקורות האחרים להבין את הפונקציות ומשמעות התואר הזה.97 להבהרת התפקיד "אשר על הבית" ניזקק לתפקידים מקבילים מן המזרח הקדום ובראש וראשונה ה"סכן" שכאמור כונה בו גם "אשר על הבית".

לחלקים נוספים של המאמר:
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : מבוא
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : המזכיר
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : כהנים
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : הסופר
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : בן המלך
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : אשר על המס
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : רע המלך
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : אשר על הבית (פריט זה)
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : הסוכן
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : על הצבא

הערות שוליים:
90. LXX: καί 'Аχισαρ ήν όικονόμος
91. LXX: καί 'Еλιάκ ό όικονόμος
92. תרגום השבעים נותן גם לפעמים - οί έπί του οικου (מל"ב, י, 5; טו, 5), שזה כנראה תרגום מילולי של "אשר על הבית", ז"א, שברשימת שרי שלמה התואר מתורגם לפי המשרה במינהל ממלכתו ובמל"ב, י, 5; ו-טו, 5 התירגום הוא מילולי.
93. ביש', כב, 15 הוא מכונה "הסוכן הזה... אשר על הבית". ראה אחיטוב, 1971, 26; אלוני, 1952, 743; ליונשטם, 350-351; ליונשטם, 1958, 622-624ף דמסקי, 1976, 499-502.
94. אביגד, 1954א; אביגד, 1985, 23; אחיטוב, 1992, 26-29; 1953 Avigad,137-152; Katzenstein, 1960, 145-154; KAI, 191B; Bordreuil-Israel 1992, 83-84.
אי-אפשר לקבל את הטענה שלש בורדוי-ישראל על שייכות הכתובת לשבנא (שבניהו) לאשר על הבית בזמן חזקיהו. היות ששבניהו לא היה "אשר על הבית" היחיד שהחלק הראשון הלא-תיאופורי של שמו היה כתוב בשלוש אותיות.
95. אחיטוב, De Vaux, 1939, 96-102; Vattioni, No. 100. ;125 ,1992
96. ייבין, Avigad, 1987a, 203-204; Mettinger, 1972, 75 ;539 ,1971
97. יש חושבים שהמונח abarakku נמצא גם בפיניקית בכתובת אזתוד מהמאה הח' לפנה"ס בצורת "הברך" (ראה Lipinski , 1974, 45-47 ;654-653 ,1969 ,ANER) וכנגד זה ראה אבישור, 1979, 225-226.

ביבליוגרפיה:
כותר: השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : אשר על הבית
שם  הספר: סוגיות במינהל הממלכתי בישראל : לאור המקורות האפיגרפיים בימי בית ראשון
מחברים: אבישור, יצחק (פרופ') ; הלצר, מיכאל (פרופ')
תאריך: תשנ"ו
בעלי זכויות : אקדמון
הוצאה לאור: אקדמון
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית