הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה > מנהיגות במקרא
אקדמון


תקציר
משרת האחראי על המס נזכרת במקרא רק בימי מלכותם של שלמה ורחבעם , אך חותם שנמצא בחפירות ארכיאולוגיות מלמד שהמשרה המשיכה להתקיים בממלכת יהודה.השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : אשר על המס
מחברים: פרופ' יצחק אבישור; פרופ' מיכאל הלצר


בין שרי דוד נמנה גם "אדרם על המס"81 (שמ"ב, כ, 24). כנראה הוא אותו האיש המוזכר בתפקיד זה גם במינהל הממלכתי של שלמה "ואדנירם בן עבדא על המס" (מל"א, ד,6),82 ובמינהל ממלכת רחבעם בנו "וישלח רחבעם את אדרם אשר על המס" (מל"א, יב, 18 = דה"ב, י, 18). אדרם (הדורם) מצא בשכם את מותו ברגימת אבנים ע"י שבטי הצפון כאקט למרד פילוג הממלכה.83

1.5.1

יתכן, שמשמעות המלה "מס" בתקופת בית ראשון (מוצא המלה "מס" היא מערב-שמי) הוא "מס עובד",84 מלבד אדונירם בעל המשרה "על המס" לא מצאנו נושא משרה זו יותר בתנ"ך למרות שמדובר בשר או פקיד חשוב מאוד שאין לתאר שממלכה מתנהלת בלעדיו. התגליות האפיגרפיות מספקות לנו הפתעה גם בנושא זה. בחותם מהמאה הז' לפנה"ס כתוב בצד אחד: לפלאיהו בן מתתיהו, ובצד שני: לפלאיהו אשר על המס85 . חותם זה מעיד ללא כל ספק שהמשרה אכן המשיכה להתקיים בממלכת יהודה אע"פ שלא נזכרה במפורש במקרא כי אין לנו במקרא אינפורמציה מלאה על כל ההיבטים של חיי היום-יום בתחום האדמיניסטרטיבי. בכך נמצאת האפיגרפיה מאשרת ומשלימה את הפרטים על משרה כה חשובה, הנוגעת לתחום הכלכלי, החברתי והמדיני בממלכת יהודה הקדומה.

לחלקים נוספים של המאמר:
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : מבוא
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : המזכיר
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : כהנים
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : הסופר
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : בן המלך
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : אשר על המס (פריט הזה)
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : רע המלך
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : אשר על הבית
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : הסוכן
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : על הצבא

הערות שוליים:
81. LXX: καί ' Аδωνιράμ ύιός έπί του φόρουהיות שתרגום השבעים נעשה בתקופה ההלניסטית, כתוב פה שמשמעותו "מס כספי", וזה מהווה מודרניזציה הלניסטית כלפי הטקסט המקראי המקורי.
82. LXX: καί ' Аδωνιράμ ύιός ' Аυδών έπι τωυ φόρων
83. Mettinger, 1972, 132-139; Rūterswqrden, 72-73; Rainey, 1970, 191-202מזר, 1952, 116-117; מנדלסון, 1968, 51-55ף רייני, 1968, 56-55; ארצי, 1968, 995-996; ייבין, 1971, 544.
84. מדובר באנשים החייבים באיזשהו שירות או עבודה – massu "עובד משועבד" - AHW, 619, a; CAD. M, 327 massu, המילה באכדית נמצאה רק בטקסטים של האיזור המערב-שמי, אל-עמרנה ואללה', ראה גם "Sablum = סבל CAD, S.4, שמציינת את הקבוצות של פועלי מס עובד. עד היום לא נודעה מילה מערב-שמית זאת מלבד במקרא ובמארי (ארצי, Rainey, 1970, 191-202; North, 1984, 70-66 1006-1009)
85. Avigad, 1980, 170-173; Avigad, 1986, 9; Avigad, 1987a, Hestrin, 1983, 51.

ביבליוגרפיה:
כותר: השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : אשר על המס
שם  הספר: סוגיות במינהל הממלכתי בישראל : לאור המקורות האפיגרפיים בימי בית ראשון
מחברים: אבישור, יצחק (פרופ') ; הלצר, מיכאל (פרופ')
תאריך: תשנ"ו
בעלי זכויות : אקדמון
הוצאה לאור: אקדמון
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית