הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה > מנהיגות במקרא
אקדמון


תקציר
חלק זה של המאמר סוקר את המקורות המקראיים בהן מופיעות רשימות מנהליות הנוגעות לממלכת דוד ושלמה.השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : מבוא
מחברים: פרופ' יצחק אבישור; פרופ' מיכאל הלצר


כדי לדון בתרומת המקורות האפיגרפיים לתיאור האירגון האדמיניסטרטיבי של מלכויות ישראל ויהודה מן הראוי שנתעכב תחילה בקצרה על הנתונים המקראיים בנושא זה. המקורות המקראיים החשובים בנושא זה הן רשימות השרים של דוד ושלמה שבהן נזכרים פקידים ממלכתיים הממלאים תפקידים ממלכתיים ולא מקומיים. (בשמ"א יד, 51-49 באיזכור המשפחה של שאול המלך נזכר שם שאבנר בן-נר בן דוד של המלך ולפיכך יתכן שהמשרות היו מחולקות במשפחת המלך. תמונה אחרת אצל דוד ושלמה). מוצאן של רשימות אלה הם ארכיונים ממלכתיים, או שכבר עברו עיבוד ושיבוץ בכרוניקונים (כדברי הימים למלכי יהודה וישראל וספרים אחרים).

חשיבותן של רשימות אלה היא לאין ערוך בשמשן בסיס להבנת האדמיניסטרציה המלכותית בישראל הקדומה. רשימות אלה נמצאות בחמשה מקורות במקרא. ארבע מהן, הראשונות, שייכות למלכות דוד והחמישית שייכת למלכות שלמה. ואלה הן הרשימות למקורותיהן.

א) שמ"ב, ח, 18-15
15. וימלך דוד על-כל ישראל ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. 16. ויואב בן-צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר: 17. וצדוק בן-אחיטוב ואחימלך בן-אביתר כהנים ושריה סופר: 18. ובניהו בן-יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו:

ב) שמ"ב, כ, 26-23
23. ויואב אל כל-הצבא ישראל ובניה בן-יהידע על הכרתי ועל הפלתי: 24. ואדרם על המס ויהושפט בן-אחילוד המזכיר: 25. ושיא ספר וצדוק ואביתר כהנים: 26. וגם עירא היארי כהן לדוד:

ג) דה"א, יח, 17-14
14. וימלך דויד על-כל-ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל עמו: 15. ויואב בן-צרויה על-הצבא ויהושפט בן-אחילוד מזכיר: 16. וצדוק בן-אחיטוב ואבימלך בן-אביתר כהנים ושושא סופר: 17. ובניה בן-יהודע על-הכרתי והפלתי ובני דויד הראשונים ליד המלך:

ד) דה"א כז 34-32
32. ויהונתן דוד-דויד יועץ איש-מבין וסופר הוא ויחיאל בן-חכמוני עם-בני המלך: 33. ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך: 34. ואחרי אחיתופל יהוידע בן-בניהו ואביתר ושר-צבא למלך יואב:

ה) מל"א, ד 6-1
1. ויהי המלך שלמה מלך על-כל-ישראל: 2. ואלה השרים אשר-לו עזריהו בן צדוק הכהן: 3. אליחרף ואחיה בני שישא סופרים יהושפט בן-אחילוד המזכיר:4. ובניהו בן-יהוידע על-הצבא וצדוק ואביתר כהנים: 5. ועזריהו בן-נתן על-הנצבים וזבוד בן-נתן כהן רעה המלך: 6. ואחישר על-הבית ואדנירם בן-עבדא על-המס.

רשימות אלה הם הדוקומנטים האותנטיים שמהם ניתן ללמוד על המינהל בממלכת דוד ושלמה. האינפורמציה אינה באה ממקורות ספרותיים מובהקים ואין הידיעות הבאות באות דרך אגב, אלא מובאות בהכרה ברורה לתאר כיצד התנהלו ממלכות דוד ושלמה ועל ידי מי ובכך חשיבותן כמקור ראשוני ומהימן.

אופיין המלכותי שלש רשימות משרות אלה מודגש לדעתנו בעובדה שבחלק מהן מצויין שתכלית הארגון הממלכתי הוא לעשות "משפט וצדקה" לכל העם (שמ"ב, ח, 15; דה"א יח 14). במסגרת זאת לא נעסוק בכל אספקטים שמעוררות רשימות אלה ונמקד את דיונינו רק באותו משרות הנזכרות גם במקורות אפיגרפיים.1

ואלה המשרות שנמצאות במקורות הללו: א) המזכיר; ב) (שר) על הצבא; ג) כהנים; ד) סופר; ה) בני המלך; ו) (שר) על המס; ז) יועץ; ח) רע המלך; ט) (אשר) על הבית.

לחלקים נוספים של המאמר:
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : מבוא (פריט זה)
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : המזכיר
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : כהנים
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : הסופר
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : בן המלך
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : אשר על המס
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : רע המלך
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : אשר על הבית
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : הסוכן
השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : על הצבא

הערות שוליים:
1. ראה ויינפלד, 1985, ייבין, 1971, מרז. 1974, 7-14, 1971 Mettinger, Rūterswōrden, 1985, 200-201

ביבליוגרפיה:
כותר: השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם : מבוא
שם  הספר: סוגיות במינהל הממלכתי בישראל : לאור המקורות האפיגרפיים בימי בית ראשון
מחברים: אבישור, יצחק (פרופ') ; הלצר, מיכאל (פרופ')
תאריך: תשנ"ו
בעלי זכויות : אקדמון
הוצאה לאור: אקדמון
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית