הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעקרון ההנאה והכאב
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


חיפוש הנאה על-ידי סיפוק מידי של הדחף ללא התחשבות במציאות ועל-ידי בריחה מכאב.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון פסיכולוגיה
ביבליוגרפיה:
כותר: עקרון ההנאה והכאב
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית