הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחרדה
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


מצב ריגושי מעורפל ולא נעים המאופיין בחשש, במצוקה ובאי נוחות.

חרדה מוסרית - תחושה לא נעימה הנובעת מהאיסורים של האני העליון.
חרדה מציאותית - תחושה לא נעימה הנובעת מגירוי מאיים בסביבת האורגניזם.
חרדה נוירוטית - תחושה לא נעימה שמקורה בדחפי הסתמי (האיד).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון פסיכולוגיה
ביבליוגרפיה:
כותר: חרדה
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית