הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאסכולת הגשטלט
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


אסכולה הטוענת שאפשר להבין תופעות רק אם מתייחסים למבנה המלא או לתופעה בשלמותה.

למידה לפי הגשטלט מתרחשת בתהליך של תובנה שקורית בבת אחת לאחר ארגון מחדש של הנתונים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון פסיכולוגיה
ביבליוגרפיה:
כותר: אסכולת הגשטלט
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית