הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקונפליקט
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


מצב, המצריך בחירה בין אפשרויות הסותרות זו את זו. בחירה באפשרות אחת - משמעה ויתור על היתרונות של האפשרות האחרת.

קונפליקט התקרבות-התקרבות
מצב, המצריך בחירה בין שתי אפשרויות, שאנו נמשכים אליהן בצורה שווה.

קונפליקט התקרבות-הימנעות
מצב, המצריך בחירה בין שתי אפשרויות, שיש בהן גם גורמי משיכה וגם גורמי דחייה.

קונפליקט הימנעות-הימנעות
מצב, המצריך בחירה בין שתי אפשרויות, שאנו חשים דחייה מהן בצורה שווה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון פסיכולוגיה
ביבליוגרפיה:
כותר: קונפליקט
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית