הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > כתיבה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
המכתב הוא סוגה בעלת מאפיינים משותפים בצורה ובאמצעים הלשוניים. על סוגי המכתב השונים וחלקיו.הבנה והבעה : מבנה המכתב
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון


מכתב – תרשים

המכתב

המכתב הוא סוגה בעלת מאפיינים משותפים בצורה ובאמצעים הלשוניים. סוגי המכתב שונים, אך המשותף לכולם הוא היותם מעין שיחה כתובה, שיחה שבה פונה הכותב (המוען) אל מקבל המכתב (הנמען).

התכנים של המכתבים הם רבים ושונים. יש מכתבים שמספרים על חוויות; יש מכתבים שמדווחים על אירועים במשפחה או מביעים תחושות ומחשבות; יש מכתבים שעיקרם בקשה, עצה, תלונה או התנצלות; יש מכתבים שמעבירים מידע או מבקשים לקבל מידע; יש מכתבי ברכה, איחולים, הזמנה לאירועים, הבעת השתתפות בשמחות ובצער, ויש מכתבי תודה, אהבה, המלצה, מכתבי הפניה (למשל: מרופא למעבדה רפואית) מכתבי מחאה, תמיכה והזדהות, פרידה, מכתבי התפטרות ועוד ועוד...

מכתב אישי ומכתב רשמי

נהוג למיין את המכתבים לפי מידת הרשמיות שבהם:

מכתב אישי מבטא קרבה, הוא אינטימי וחברי, לעומת מכתב רשמי, שנכתב על-ידי מישהו לא מוכר, מרוחק. ככל שהמוען והנמען מוכרים וקרובים זה לזה, כך המכתב אישי וחברי יותר. וככל שהמוען והנמען מרוחקים זה מזה, או שהמוען/הנמען הם מוסד, עיתון, משרד ממשלתי, חברה מסחרית וכדומה – כך המכתב רשמי יותר וכך לשונו רשמית יותר.

חלקי המכתב - תרשים

למכתבים יש מראה מיוחד. יש בהם חלקים קבועים שקל לראות ולזהות, ולפיהם אפשר לזהות את הטקסט כמכתב. חלקים אלה מאפיינים את כל המכתבים, והם יוצרים את התבנית החזותית של המכתב.

אך שימו לב להבדלים בין המכתבים השונים.

שני הסוגים, המכתב האישי והמכתב הרשמי, נבדלים זה מזה בתוכנם וגם בצורתם: יש חלקים קבועים המשותפים לכל המכתבים, ויש חלקים מיוחדים למכתבים הרשמיים.

החלקים הקבועים בכל מכתב הם:

  • הפנייה והברכה בתחילת המכתב
  • תאריך כתיבת המכתב ולעתים גם המקום שבו הוא נכתב.
  • גוף המכתב המכיל לעתים קרובות פתיחה וסיום
  • חתימה וברכה בסוף המכתב

למכתבים הרשמיים יש חלקים נוספים אופייניים:

  • הנדון וההעתקים.

פנייה וחתימה

המקומות שבהם בולטת ביותר נוכחותם של המוען והנמען במכתב הם הפנייה והחתימה: בפנייה מיוצג הנמען, ובחתימה מיוצג המוען.

הפנייה לנמען והחתימה (ציון השם) של המוען במכתב האישי הם ישירים, ללא ציון תפקיד או תואר. במכתב אישי הנמען והמוען רשומים בשמותיהם הפרטיים, בכינויי חיבה וכדומה, ועובדה זו מלמדת שיש ביניהם יחסי קרבה.

לעומת זאת, במכתב רשמי הפנייה לנמען היא לפי תפקידו. תחילה מוזכר השם הפרטי ושם המשפחה של הנמען, ואחר כך התפקיד: מרים נווה, מנהלת מחלקה. כך גם בחתימת המכתב הרשמי: מופיעים השם הפרטי של המוען, שם המשפחה שלו וכן תפקידו. במכתב הרשמי לא פונים לנמען בשמו הפרטי בלבד, גם אם מכירים אותו.

מילות הברכה אינן זהות בשני סוגי המכתבים. בפתיחתו של המכתב האישי נמצא מילות ברכה, כגון: הי, שלום, אהלן, ובסיומו: להתראות בקרוב, אוהבת, שלך. לעומת זאת, במכתב הרשמי מילות הברכה והפנייה הן: לכבוד, אל, אדון נכבד, אדון וגברת נכבדים, ובסיומו: בכבוד רב, בברכה.

ההבדלים האלה הם ביטוי ליחסים שבין המוען לנמען בשני סוגי המכתבים: המכתב האישי והמכתב הרשמי.

המוען והנמען מיוצגים בחלקים הקבועים של המכתב, בתחילתו ובסיומו: בפנייה, בחתימה ובברכות הנלוות אליהן. יחסים אלה מיוצגים במקומות נוספים במכתבים, לסוגיהם השונים.

פתיחה וסיום בגוף המכתב

בגוף המכתב ניתן לעתים קרובות להבחין בפתיחה ובסיום. לאחר הפנייה במכתב באה בדרך-כלל פתיחה, ולפני החתימה יבואו דברי סיום.

הפתיחה והסיום מהווים מעין מסגרת תקשורתית המתייחסת לסיבת הכתיבה, לנסיבות המכתב, להמשך ההתכתבות וכדומה.

פתיחה:

במכתב אישי הפתיחה עשויה להתייחס לסיטואציה של הכתיבה: מתי, איפה ובאילו נסיבות מתרחשת הכתיבה. לדוגמה - אני מוכרחה לכתוב לך מפני..., בזמן האחרון חשבתי עליך....

במכתב הרשמי נמצא בפתיחה ביטויים כגון: ברצוני להביא לידיעתך..., בהמשך לשיחת הטלפון בינינו ביום...; בתשובה למכתבכם בנושא...; בהתאם להנחיות שהועברו אלינו...; קיבלנו את תלונתך מיום...; הננו מאשרים בזאת כי...; וכדומה.

סיום:

במכתב אישי הכותב עשוי לספר מהן הנסיבות שהביאו אותו לסיים את המכתב: כתבתי הרבה, אני חייבת לרוץ לעבודה.

במכתב הרשמי אין מקום לסיומים כאלה, אבל גם בהם מובעת תקווה להמשך קשר, בביטויים, כגון: נודה לך אם תיענה לבקשתנו...; הואל נא לבדוק את הנושא...; נקווה שתבדקו את התלונה וכן הלאה.

קראו עוד:

הבנה והבעה : לשון המכתב

‏‏מבנה המכתב - טיפים

יש שני סוגים עיקריים של מכתבים: מכתב אישי ומכתב רשמי. הם נבדלים במידת הרשמיות – הריחוק בין המוען לנמען. מכתב אישי נכתב בין חברים, משפחה. מכתב רשמי נכתב ממוסד או אל מוסד. במכתב רשמי הלשון כתובה במשלב גבוה ומוקפד, ואילו במכתב אישי הלשון כתובה בדרך כלל במשלב בינוני, ולעתים יש בה שילוב של לשון דבורה וסלנג.

חלקי המכתב: פנייה וברכה, תאריך, גוף המכתב (+ פתיחה וסיום), חתימה וברכה. במכתב רשמי יש גם: הנדון, ולעתים גם לוגו והעתקים.

ביבליוגרפיה:
כותר: הבנה והבעה : מבנה המכתב
שם  האתר: HighLearn : קורס לשון לבגרות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:

1. אתר זה מכיל את הקורס "לשון לבגרות". הקורס מכיל את כל החומר לבגרות בלשון על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך. בקורס קיימים שלושה מסלולים: הגה וצורות, תחביר והבנה והבעה.
2. הקורס נשען על ספר הלימוד לחטה"ע "עיין ערך: לשון-הבנה-הבעה" (הוצאת מטח, 1999).

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית