הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > ביולוגיה > בעלי חיים
כתר הוצאה לאורתקציר
על הדינוזאורים, היצורים הענקיים ששוטטו על פני כדור הארץ במשך 160 מיליוני שנים.דינוזאורים


אָנוּ יוֹדעים עַל הַדינוֹזָאוּרים רַק בּ-160 הַשָנים הָאַחֲרוֹנוֹת. אוּלָם הַיצוּרים הָעֲנָקיים הָאֵלֶה שוֹטטוּ עַל פּנֵי כַּדוּר הָאָרֶץ בּמֶשֶׁך 160 מיליוֹנֵי שָנים, הַרְבֵּה לִפנֵי הוֹפָעַת הָאָדָם עֲלֵי אֲדָמוֹת. הַמַדעָנים לָמדוּ עַל קיוּם הַדינוֹזָאוּרים כַּאֲשֶׁר גִּלּוּ, בְּרֵאשִׁית הַמֵּאָה ה-19, עֲצָמוֹת מְאֻבָּנוֹת שֶׁל יְצוּר לֹא יָדוּעַ. הַיּוֹם מְאֻבְּנֵי הַדִּינוֹזָאוּרִים מלַמדים אוֹתָנוּ הֵיכָן הֵם חָיוּ, כֵּיצַד נִראוּ וּמָה אָכלוּ. הַדינוֹזָאוּרים הָיוּ זוֹחֲלִים שֶׁחָיוּ בּרוּבָּם בַּיַּבָּשָׁה. פֵּירוּש הַשֵׁם דינוֹזָאוּר הוּא 'לטָאָה נוֹרָאָה', וּכמוֹ לַלטָאוֹת, לרַבּים מֵהֶם הָיָה עוֹר עָבֶה מכוּסֶה קַשׂקַשׂים. הָיוּ מאוֹת מינים שֶל דינוֹזָאוּרים, וְהֵם מִתחַלקים לִשתֵי קבוּצוֹת: הָאוֹרניתאיסכייָה (בַּעֲלֵי עַצמוֹת חֵיק שֶל עוֹף) דוּגמַת הפּרוֹטוֹצֶרָטוֹפּס, והַזָאוּראיסכייָה (בַּעֲלֵי עַצמוֹת חֵיק שֶל זוֹחֵל) דוּגמַת הַדיפּלוֹדוֹקוּס. לא כָּל הַדינוֹזָאוּרים הָיוּ עֲנָקיים. גוֹדלוֹ שֶל הַקוֹמפּסוֹגנָתוּס הָיָה כּגוֹדֶל תַרנגוֹלֶת, וגוֹדֶל הַהֶטֶרוֹדוֹנטוֹזָאוּרוּס כּגוֹדֶל כֶּלֶב גָדוֹל. כַּמָה דינוֹזָאוּרים דוּגמַת הַטירָנוֹזָאוּרוּס הָיוּ טוֹרפים. אֲחֵרים דוּגמַת הַסטֶגוֹזָאוּרוּס הָיוּ צִמחוֹניים. לִפנֵי כּ-65 מיליוֹנֵי שָנים הַדינוֹזָאוּרים, יַחַד עִם הַזוֹחֲלים הַיַמיים והַזוֹחֲלים הַמעוֹפפים שֶחָיוּ בַּזמַן הַהוּא, נִכחֲדוּ כּוּלָם. הַסיבָּה למוֹתָם היא עֲדַיין בּגֶדֶר תַעֲלוּמָה.

זוֹחֲלים
הדינוֹזאוּרים היו זוחלים כמו התנינים, הנחשים והלטאות. כמו זוחלים אחרים גם עורם של הדינוֹזאוּרים היה מכוסה קשׂקשׂים וגם הם הטילו ביצים. שלא כמו ללטאות היו לדינוֹזאוּרים רגליים ארוכות, ורבים מהם רצו ונעו בזריזות.

כאשר הדינוזאוּרים חיו ביבשה, זוחלים מעופפים שנקראים פּטֶרוֹזאוּרים דאו באוויר, וזוחלים שׂחיינים שנקראים איכתיוֹזאוּרים ופּלֶזיוֹזאוּרים חיו אז בימים.

טירָנוֹזָאוּרוּס רֶקס
הַטירָנוֹזָאוּרוּס הָעֲנָקִי הָיָה הַטוֹרֵף הַגָדוֹל בּיוֹתֵר בֵּין הַדינוֹזָאוּרים. הַחוֹקרים גילוּ אֶת שׂרידָיו הַמאובָּנים לָרִאשוֹנָה בּאָמֶריקָה הַצפוֹנית. אוֹרכּוֹ הָיָה 14 מֶטרים וגוֹבהוֹ כּ-6 מֶטרים. מִשקָלוֹ הָיָה 6-7 טוֹנוֹת, ולָכֵן חוֹשבים שֶׁהָיָה כָּבֵד וּמגוּשָם מִכּדֵי לִרדוֹף אַחֲרֵי דינוֹזָאוּרים אֲחֵרים ולָצוּד אוֹתָם. הוּא ניזוֹן מיצוּרים קטַנים, מֵחַיוֹת חוֹלוֹת וּבעיקָר מִפּגָרִים שֶל דינוֹזָאוּרים.
טירָנוֹזָאוּרוּס רֶקס שייך לזָאוּראיסכייָה, הדינוזאורים בעלי עצמות חיק של זוחל.
לטירָנוֹזאוּרוּס היו ידיים קטנות שלא הגיעו עד לפה. הוא היה הטורף היבשתי הגדול ביותר שחי אי פעם על פני כּדוּר הארץ.

גוֹרגוֹזָאוּרוּס
לדינוֹזאוּרים טורפים דוגמת הגורגוזאורוס היו שיניים ענקיות ושרירי לסתות חזקים שהתאימו לנשיכות חזקות. לא כל שיני הדינוֹזאוּרים היו גדולות כל כך; כמה מהן היו בגודל של שיני אדם.

איגוּאָנוֹדוֹן
הָאיגוּאָנוֹדוֹן הָיָה צִמחוֹני. איגוּאָנוֹדוֹן בּוֹגֵר הִגיעַ לאוֹרֶך שֶל 10 מֶטרים. הָיוּ לוֹ טפָרים דמוּיֵי פּרָסוֹת עַל יָדָיו ורַגלָיו. יֵש מַדעָנים הַסבוּרים שֶהָאיגוּאָנוֹדוֹן חַי בָּעֲדָרים, מִשוּם שֶמאוּבָּנים שֶלוֹ נִמצאוּ בִּקבוּצוֹת גדוֹלוֹת בּמָקוֹם אֶחָד.
הָאיגוּאָנוֹדוֹן שייך לאוֹרניתאיסכייָה, הדינוֹזאוּרים בעלי עצמות חיק של עוף.

דיפּלוֹדוֹקוּס
הדינוֹזאוּרים הגדולים ביותר, וביניהם הדיפּלוֹדוֹקוּס, השתייכו לקבוצת צמחונים הנקראת זֶאוּרוֹפּוֹדים. אורכו של הדיפּלוֹדוֹקוּס הגיע ל-27 מטרים והוא היה אחד הדינוזאורים הארוכים ביותר. זנבו הארוך תפס את רוב גופו. גופו הדק לא היה כבד ומשקלו היה כ-9 טונות בלבד. בין קרוביו היו שהגיעו למשקל משוער של 50 טונות.
הדיפּלוֹדוֹקוּס היה צמחוני, כל שיניו היו קבועות בקדמת פיו ושימשו לתלישת עלים. לא היו לו שיניים אחוריות ולכן לא יכול ללעוס בּשׂר וגם לא את העלים שאכל.

פּרוֹטוֹצֶרָטוֹפּס
בראשית המאה ה-20 גילו המדענים מאובנים של פּרוֹטוֹצרטוֹפּס במדבר גּוֹבּי שבמוֹנגוֹליה. נמצאו עצמות מאובנות של בוגרים וצעירים ולידן ביצים מאובנות. לפני כ-80 מיליוני שנים זה היה אתר קינון והטלה של משפחות רבות של פּרוֹטוֹצרטוֹפּס.
הפּרוֹטוֹצרטוֹפּס הגיע לאורך 2 מטרים בלבד. בפיו דמוי המקור תלש חלקי צמחים ואכל אותם.

רבייָה
המאוּבּנים של הפּרוֹטוֹצֶרָטוֹפּס מראים שהנקבה חפרה בחול גומה רדודה והטילה בתוכה את ביציה בעיגול. המדענים מצאו קנים רבים קרובים זה לזה. מכאן אפשר ללמוד שהדינוֹזאוּרים הללו הטילו את ביציהם במושבות או בקבוצות, כמו עופות רבים המקוננים היום במושבות.

בַּריוֹניקס
בשנת 1983 נמצאו בסָרי שבאנגליה עצמות וטוֹפֶר מאוּבּנים של דינוֹזאוּר. הדינוזאור כונה בשם בּריוֹניקס. בקיבתו נמצאו קשׂקשׂים מאובנים של דגים. סביר להניח שהיה אוכל דגים והשתמש בטפריו החדים כדי לצוד דגים.

‏‏טיפּוּסֵי דינוֹזָאוּרים

הַדינוֹזָאוּרים הָיוּ שוֹנים זֶה מִזֶה בּגוֹדֶל וּבמִשקָל והֵם חָיוּ בִּתקוּפוֹת שוֹנוֹת. כַּמָה מֵהֶם חָיוּ לִפנֵי 200 מיליוֹן שָנים וַאֲחֵרים חָיוּ לִפנֵי מיליוֹן שָנָה. (מ"ש = מיליון שנים)

טריצֶרָטוֹפּס חי לפני 65 מ"ש
אוֹרניתוֹזוּכוּס חי לפני 210 מ"ש
איגוּאנוֹדוֹן חי לפני 120 מ"ש
דיפּלוֹדוֹקוּס חי לפני 140 מ"ש
צֶלוֹפיסיס חי לפני 210 מ"ש
טירָנוֹזָאוּרוּס חי לפני 70 מ"ש
אֶאוּפּלוֹצֶפָלוּס חי לפני 75 מ"ש
קוֹמפּסוֹגנָתוּס חי לפני 140 מ"ש
בַּריוֹניקס חי לפני 120 מ"ש
פּרוֹטוֹצֶרָטוֹפּס חי לפני 80 מ"ש

קֵץ הַדינוֹזָאורים

יש השערות רבות בדבר הגורם להיעלמם של הדינוֹזאוּרים מעל פני האדמה. חוקרים רבים סבורים היום שהם נכחדו בגלל מטאוֹריט ענקי שהתנגש בכדור הארץ. עקב ההתנגשות נוצרו ענני אבק עצומים והם כיסו את עין השמש. כדור הארץ הלך והתחמם והדינוֹזאוּרים לא החזיקו מעמד בחוֹם.

ביבליוגרפיה:
כותר: דינוזאורים
שם  הספר: האנציקלופדיה המאוירת לילדים
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1993
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. בראש השער: כל העולם כולו.
2. התוכן: ‬ 
1) אבולוציה - אסטרונומיה. 
2) אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל. 
3) בר מצוה - זבובים. ‬ 
4) זוחלים - ימי הבינים. ‬
5) ימים ואוקינוסים - מונגוליה. ‬
6) מוסיקה - ניווט. ‬ 
7) נייר - פורים. ‬ 
8) פחם - קרקע. ‬ 
9) ראש השנה - תרופות. ‬ 
10) אישים - ידיעון - מפתח.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך כרך 3: בר מצוה - זבובים.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית