הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > ביולוגיה > בעלי חיים > בעלי חוליות > זוחלים
כתר הוצאה לאורתקציר
על הזוחלים, שעורם מכוסה קשקשים, והם מתחלקים לשש קבוצות ראשיות: לטאות, נחשים, טבעונים, צבים, תנינים והספנודון.זוחלים


בַּעֲלֵי חַיים שֶעוֹרָם מכוּסֶה קַשׂקַשׂים, דוּגמַת תַנינים, צַבּים וּנחָשים, נִקרָאים זוֹחֲלים. יֵש כַּמָה מינֵי זוֹחֲלים הַחַיים בַּמַיִם וכַמָה הַחַיים בַּיַבָּשָה. רוּבָּם חַיים בָּאֲזוֹרים הַחַמים שֶל הָעוֹלָם. הַזוֹחֲלים מִתחַלקים לשֵש קבוּצוֹת רָאשיוֹת: לטָאוֹת, נחָשים, טַבָּעוֹנים, צַבּים, תַנינים והַספֶנוֹדוֹן. הַצַבּים הֵם הַזוֹחֲלים הַיחידים הַנוֹשׂאים שִריוֹן עַל גוּפָם. הַלטָאוֹת הֵן הַקבוּצָה הַגדוֹלָה בּיוֹתֵר, הַכּוֹלֶלֶת כִּ-3,400 מינים, ואילוּ בִּקבוּצַת הַספֶנוֹדוֹן מין אֵחָד בִּלבַד. הַזוֹחֲלים הֵם מִבַּעֲלֵי הַחַיים הָעַתיקים בּיוֹתֵר. אֲבוֹתֵיהֶם שֶל הַזוֹחֲלים בּנֵי יָמֵינוּ הָיוּ הַדינוֹזָאוּרים. הַדינוֹזָאוּרים שוֹטטו בָּעוֹלָם כּ-150 מיליוֹן שָנים, ולִפנֵי כּ-65 מיליוֹן שָנים נִכחֲדוּ לפֶתַע. הַיוֹם יֵש יוֹתֵר מִ-6,000 מינים שֶל זוֹחֲלים, למִן הַפּיתוֹן הַמרוּשָת, שֶאוֹרכּוֹ 10 מֶטרים, ועַד השׂמָמית הַגַמָדית, שֶאוֹרכָּהּ 3.5 ס"מ בִּלבַד. שֶלֹא כּמוֹ הַיוֹנקים, שֶהֵם בַּעֲלֵי דָם חַם, הַזוֹחֲלים בַּעֲלֵי דָם קַר וּזקוּקים לחוֹם הַשֶמֶש שֶיסַפֵּק לָהֶם אֶת הָאֶנֶרגיָה הַדרוּשָה לִפעילוּתָם.

צַבֵּי יַבָּשָה
צַב הַיַבָּשָה הוּא צַב הַחַי בַּיַבָּשָה. הַצַבּים קַיָימים כִּמעַט ללא שינוּי כּבָר 200 מיליוֹן שָנים. יֵש צַבּים שֶחַיים יוֹתֵר מִמֵאָה שָנים. צַב הַיַבָּשָה הַגָדוֹל בּיוֹתֵר הוּא צַב הַיַבָּשָה הָעֲנָק מֵהָאי אַלדַבּרָה שֶבּאיֵי סֵיישֶל, שֶמִשקָלוֹ כּ-250 ק"ג.

שריוֹן הצב עשוי מלוחיות גֶרֶם (עצם) המכסות את גוף הצב מלמעלה ומלמטה. עליהן קבועים מגינים העשׂוּיים חומר קרני.

צַבֵּי יָם וּביצָה
צבּי הים נבדלים מאוד בגודלם, החל בצב הגִלדי הענקי שאורכו עד 3 מטרים ומשקלו כ-750 ק"ג, וכלה בצבּי בּיצה שאורכם 7-12 ס"מ בלבד. צבּים ימיים הם המהירים בשׂחיינים. כמה מהם מסוגלים לשׂחוֹת במהירות העולה על 30 קמ"ש.

נחָשים
רוב הנחשים מיטיבים לשׂחוֹת ולטפס. הם נעים בזריזות על פני הקרקע, למרות שאין להם רגליים. המַמבּוֹת הארסיות מאפריקה, שאורכן עולה על 2 מטרים, הן מן הנחשים המהירים ביותר. מהירות השיא שלהן היא 14 קמ"ש.

הנחשים משילים את עורם בשלמות בזמן המתאים. העור מתהפך, חלקו הפנימי מופנה כלפי חוץ, והנחש זוחל ויוצא ממנו.

לטָאוֹת
בשל גופן הדק והגמיש וטוֹפריהן החדים הלטאות יכולות להידחק לתוך סדקים או מתחת לסלעים כי להסתתר. הלטאות הן מראה מוכר בארצות חמות, רובן פעילות בשעות היום.

תַנינָאים
תנינים, אליגטוֹרים, קַיימָנים וגַביאלים נקראים בשם תנינאים. יש 14 מיני תנינים, שני מיני אליגטוֹרים, חמישה מינים של קיימנים ומין אחד של הגביאל ההוֹדי. תנין הים הוא הזוחל הגדול ביותר החי בעולם. אורכו מגיע עד 7 מטרים.

רוב התנינאים, ממש כמו כמה צבּים, נחשים ולטאות, הם היום בעלי חיים המוגנים על ידי החוק. אסור לצוד אותם ולא לסחור בהם, או במוצרים שנעשו מהם.

הַספֶנוֹדוֹן
הספנוֹדוֹן מצוי רק בכמה איים בניוּ זילנד. הוא שרוי בסכנת הכחדה וכעת הוא מין מוגן. צורת גופו של הספנוֹדוֹן כמעט שלא נשתנתה במשך מיליוני שנים. הספנודון דומה מאוד למאוּבּן של בעל חיים שחי לפני 140 מיליון שנים. אורכו של הספנודון כ-75 ס"מ והוא אוכל חיפּוּשיות, תולעים, חשׂוּפיוֹת, לטאות קטנות, ביצי ציפּוֹרים וגוֹזלים.

טַבָּעוֹנים
הטבּעוֹנים הם זוחלים עיוורים שאורכם 8-60 ס"מ. הם מזַהים את טַרפּם, הכולל חרקים, תולעים, מכרסמים ולטאוֹת קטנות, בעזרת חושי הריח והשמיעה.

רבייָה
רוֹב הַזוֹחֲלים מטילים בֵּיצים שֶמֵהֶן בּוֹקעים אַחַר כָּך הַצעירים. לבֵיצֵי הַנחָשים והַלטָאוֹת יֵש קליפָּה קלָפית גמישָה. בֵּיצֵי הַצַבּים והַתַנינים קָשוֹת כּבֵיצֵי הָעוֹפוֹת. נקֵבַת צַב הַיָם הַחוּם חוֹפֶרֶת גוּמָה עֲמוּקָה בַּחוֹל שֶבּחוֹף הַיָם, וּמטילָה אֶת בֵיצֶיהָ בּחֶשכַת הַלַילָה. הַבֵּיצים נִבקָעוֹת כַּעֲבוֹר כַּמָה שָבוּעוֹת. שוּעָלים וּלטָאוֹת כּוֹחַ הַחוֹפרים בַּחוֹל עֲלוּלים לִמצוֹא אוֹתָן ולֶאֱכוֹל אוֹתָן. מִיָד אַחֲרֵי הַבּקיעָה הַצַבּוֹנים הַצעירים רָצים אֶל הַיָם, וּבַדֶרֶך אוֹרֶבֶת לָהֶם סַכָּנָה מִצַד עוֹפוֹת יָם וסרטָנים. צַבֵּי יָם חוּמים חַיים גַם בּחוֹפֵי יִשׂרָאֵל.

קַשׂקַשׂים
העור המכוסה קשׂקשׂים מספק לזוחל הגנה טובה כנגד טורפים ומונע איבוד נוזלים. סידור הקשקשים ומספרם עוזר למדענים לזהות את מיני הזוחלים. לזוחלים רבים, דוגמת הזיקית, יש בעור תאי צבען מיוחדים הנקראים כּרוֹמָטוֹפוֹרים. בתאים אלה מצויים גרגרי פִּיגמֶנט (צִבען) המתפשטים בתאים או מתרכזים בהם. כך משנה הזיקית את צבעיה לצורכי הסוואה ולצרכים אחרים.

ויסוּת חוֹם
עַל פּי רוֹב אָנוּ מתָאֲרים אֶת הַזוֹחֲלים כּבַעֲלֵי 'דָם קַר', אַך מוּשָׂג זֶה אֵינוֹ מדוּיָק. הַזוֹחֲלים אֵינָם יכוֹלים להָפיק חוֹם גוּף פּנימי, כּשֵם שֶהַיוֹנקים עוֹשׂים, אַך הֵם יכוֹלים לוַוסֵת אֶת חוֹם גוּפָם עַל ידֵי הִתנַהֲגוּתָם. כּדֵי להַעֲלוֹת אֶת חוֹם גוּפָם, הַזוֹחֲלים רוֹבצים וּמִתחַממים בַּשֶמֶש. כַּאֲשֶר נַעֲשֶׂה לָהֶם חַם מִדַי הֵם מִתחַבּאים בַּצֵל.

חוֹמֶט בַּעַל לָשוֹן כּחוּלָה
ללשון הזוחלים יש כמה שימושים. לטאות ונחשים משתמשים בה כדי לבחון את סביבתם. הלשון מגיחה מן הפּה, קולטת פּרוּדוֹת של ריח המצויות באוויר ומעבירה אותן לאיבר יעקוֹבּסוֹן. זהו איבר חוש מיוחד הנמצא בתקרת הפה. בשעת סכנה פותח החוֹמט כּחוֹל הלשון מאוֹסטרליה את פיו, שולף את לשונו הכחולה-בהירה, נושף בקול ומנפח את גופו כדי להבהיל את טוֹרפיו.

שׂמָמית הַבָּתים
לשׂממיוֹת הבתים יש מעין כּריוֹת הַדבָּקה על אצבעותיהן. בעזרתן הן יכולות להיצמד אל חלונות זכוכית ואל תקרות הבתים וגם לרוץ על פניהם כשגופן תלוי כלפי מטה.

צֶלוֹפיזיס
הַזוֹחֲלים הָרִאשוֹנים הוֹפיעוּ עֲלֵי אֲדָמוֹת לִפנֵי יוֹתֵר מִ-300 מיליוֹן שָנים. עַד מהֵרָה הֵם הָפכוּ לבַעֲלֵי הַחַיים הגדוֹלים בּיוֹתֵר שֶחָיוּ בַּיַבָּשָה. הַדינוֹזָאוּרים, כּמוֹ הַצֶלוֹפיזיס, הָיוּ זוֹחֲלים קדוּמים שֶהִתפַּתחוּ לִפנֵי 200-220 מיליוֹן שָנים. מידוֹתָיו שֶל הַצֶלוֹפיזיס הָיוּ בּעֶרֶך כּמידוֹתָיו שֶל אָדָם בּוֹגֵר.
הצֶלוֹפיזיס צד, כנראה, זוחלים דמויי לטאות וחיות קטנות אחרות שחיו בזמנו.

הַגָדוֹל והַקָטן בַּזוֹחֲלים
תַנין הַיָם הוּא הַזוֹחֵל הַגָדוֹל בּיוֹתֵר, לַמרוֹת שֶיֵש נחָשים, דוּגמַת הַפּיתוֹן הַמרוּשָת שֶאוֹרכּוֹ 10 מֶטרים, שֶאֲרוּכּים מִמֶנוּ. הַכּוֹחַ הָעֲנָק (הַדרָקוֹן מקוֹמוֹדוֹ) הוּא הַגָדוֹל בַּלטָאוֹת. אוֹרכּוֹ עַד 3 מֶטרים וּמִשקָלוֹ עַד 150 ק"ג. הַקטַנים בַּזוֹחֲלים הֵם כַּמָה מינֵי חוֹמָטים, שֶאוֹרכָּם סֶנטימֶטרים אֲחָדים בִּלבַד.

ביבליוגרפיה:
כותר: זוחלים
שם  הספר: האנציקלופדיה המאוירת לילדים
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1993
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. בראש השער: כל העולם כולו.
2. התוכן: ‬ 
1) אבולוציה - אסטרונומיה. 
2) אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל. 
3) בר מצוה - זבובים. ‬ 
4) זוחלים - ימי הבינים. ‬
5) ימים ואוקינוסים - מונגוליה. ‬
6) מוסיקה - ניווט. ‬ 
7) נייר - פורים. ‬ 
8) פחם - קרקע. ‬ 
9) ראש השנה - תרופות. ‬ 
10) אישים - ידיעון - מפתח.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך כרך 4: זוחלים - ימי הבינים.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית