הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה


תקציר
מעט מאד כתובות ניתן ליחס למאה ה-י' לפנה"ס, המפורסמת שבהן היא "לוח גזר". ניתן להסביר את מיעוט הממצא הכתוב בכך שרוב הכתיבה הייתה על חומרים מתכלים.ימי הממלכה המאוחדת : תמונה ארכיאולוגית - כתב וכתיבה
מחבר: פרופ' עמיחי מזר


כתובות ספורות ניתן לייחס לימי הממלכה המאוחדת. הידועה והבולטת בכולן היא הכתובת החרותה על גבי לוחית אבן גיר שנמצאה בתחילת המאה בגזר וידועה בשם 'לוח גזר'.46 מוסכם על כל חוקרי הפליאוגרפיה העברית כי כתובת זו נכתבה במאה ה-י' לפנה"ס, וכי היא מעידה על ידיעת קרוא וכתוב לצרכים יומיומיים, שהרי תוכנה מעין לוח חקלאי של חדשי השנה. אולם למרבה הפליאה זו כתובת כמעט יחידה מתקופה זו. מעט מאד כתובות נוספות ניתן ליחס למאה ה-י' לפנה"ס, כולם קצרות עד מאוד. בתל בטש, תמנה המקראית, התגלה השם '[ב]ן חנן' חרות על קערה מתקופה זו. השם 'חנן' נמצא גם על שבר לוח משחק מחרס מבית שמש, המתוארך אף הוא למאה ה-י' לפנה"ס ושם זה נמצא גם בכתובת פרוטו-כנענית מבית שמש. שם זה מעורר עניין מיוחד, מאחר והשם 'אילון בית חנן' מופיע בין ערי המחוז השני של שלמה הכולל את בית שמש ושעלבים (מל"א ד 9).47 דומה כי יש בכך ראייה כי משפחת חנן הישראלית תפסה מקום נכבד באזור עמק נחל שורק בתקופה זו. כמה מחרסי ערד יוחסו על ידי אהרוני למאה ה-י' לפנה"ס, אך תאריך זה היה ככל הנראה מוטעה. כן יש להדגיש כי במאה ה-י' לפנה"ס עדיין אין בנמצא חותמות נושאי שמות ששימשו במינהל ממלכתי או פרטי, כפי שהדבר היה בהמשך תקופת המלוכה. ניתן להסביר את מיעוט הממצא הכתוב מתקופת הממלכה המאוחדת כתולדה של מיעוט השרידים הארכיאולוגיים מתקופה זו וכן כביטוי לכך שעיקר הכתיבה נעשה על חמרים מתכלים (פפירוס, גוויל, עץ). אך יש לקחת בחשבון כי מיעוט הכתובות משקף פרק זמן שבו הכתיבה לא היתה נפוצה כפי שהיא היתה במאות השנים הבאות של תקופת המלוכה.

לחלקים נוספים של המאמר:

ימי הממלכה המאוחדת : תמונה ארכיאולוגית
סקירה היסטורית
הארכיאולוגיה של ימי שאול ודוד
ימי שלמה
דפוסי היישוב ואדריכלות
הישובים בנגב
כתב וכתיבה (פריט זה)
תוצאות מסע שישק
השקפות החוקרים על תקופת הממלכה המאוחדת

הערות שוליים:
46. לסיכום וספרות קודמת ראה ש' אחיטוב, אסופת כתובות עבריות (ירושלים תשנ"ג), עמ' 149-152.
47. G.L. Kelm & A. Mazar, Timnah - A Biblical Town in the Sorek Valley (Winona Lake 1995), pp. 111-112.

ביבליוגרפיה:
כותר: ימי הממלכה המאוחדת : תמונה ארכיאולוגית - כתב וכתיבה
מחבר: מזר, עמיחי (פרופ')
שם  הספר: דוד מלך ישראל חי וקיים? : הרצאות בכנס בוגרי החוג למקרא של האוניברסיטה העברית, ירושלים
עורכי הספר: ברון, הרצליה; ליפשיץ, אורה
תאריך: 1997
בעלי זכויות : הוצאת סימור בע"מ
הוצאה לאור: הוצאת סימור בע"מ
הערות: 1. מחברי המאמרים בספר: יאיר זקוביץ, אורה ליפשיץ, עמיחי מזר, אלכסנדר רופא.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית