הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה


תקציר
בשנת 925 לפנה"ס בקירוב ערך שישק מלך מצרים מסע צבאי לארץ כנען. מסע זה הביא לחורבנם של אתרים רבים, כפי שעולה מהעדות הכתובה ומהממצא הארכיאולוגי.ימי הממלכה המאוחדת : תמונה ארכיאולוגית - תוצאות מסע שישק
מחבר: פרופ' עמיחי מזר


המערכה שניהל שישק מלך מצרים (שושנק I, מייסד השושלת ה-כ"ב) כנגד ישראל חמש שנים לאחר מות שלמה, בשנת 925 לפנה"ס בקרוב, הביאה לחורבנם של אתרים מרובים. המסע ידוע לנו הן מן המקרא (מל"א יד 29-25) והן מן הכתובת המלכותית בכרנך, שנזכרה לעיל.48 המסע העיקרי התנהל לכיוון ממלכת ישראל, ואילו שלוחה שלו פנתה דרומה, אל תוך הנגב; המסע העיקרי חצה את השפלה דרך עמק איילון, עלה לקריית יערים וגבעון, ובזאת איים על ירושלים מצפון-מערב. על פי מסורת המקרא, רחבעם מלך יהודה סיכל אפשרות למצור מצרי על הבירה בתשלום כופר כבד: "ויקח את אוצרות בית ה' ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה" (מל"א יד 26). ממלכת ישראל הצפונית, שזה מקרוב נולדה, סבלה במידה ניכרת מן המסע; מסע הפלישה פשט במעין קשת, מגבעון ובית-אל דרך בקעת הירדן המזרחית ובקעת בית שאן ועד לעמק יזרעאל, משם לאורך 'דרך הים' ממגידו לעזה. ניתן לייחס למסע שישק כמה מהחורבנות המרובים בערי התקופה: תמנה (תל בטש, שכבה IV), גזר (שכבה VIII), תל אל-מזר, תל א-סעידייה, תל אל-חמה (שלושת האתרים האחרונים שוכנים בעמק הירדן), בית שאן, מגידו (שכבה VA-IVB), תל אבו הוואם (שכבה III), תל מבורך (שכבה VII), תל מיכל ותל קסילה (שכבה VIII). סביר להניח שמגידו נהרסה רק בחלקה הואיל ודומה שהשער בן ששת התאים נותר בשימוש גם בתקופה שלאחר-מכן, ושישק הקים בעיר אסטלת ניצחון גדולה, ששבר ממנה נמצא בחפירות.

לחלקים נוספים של המאמר:

ימי הממלכה המאוחדת : תמונה ארכיאולוגית
סקירה היסטורית
הארכיאולוגיה של ימי שאול ודוד
ימי שלמה
דפוסי היישוב ואדריכלות
הישובים בנגב
כתב וכתיבה
תוצאות מסע שישק (פריט זה)
השקפות החוקרים על תקופת הממלכה המאוחדת

הערות :

48. י' אהרוני, ארץ ישראל בתקופת המקרא – גיאוגרפיה היסטורית (ירושלים 1962) עמ' 267-274; ב' מזר, "מסע שישק לארץ ישראל", כנעו וישראל (ירושלים תשל"ד), עמ' 145-234; K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in; Egypt (Warminster 1973), pp. 293-300; 432-447.

ביבליוגרפיה:
כותר: ימי הממלכה המאוחדת : תמונה ארכיאולוגית - תוצאות מסע שישק
מחבר: מזר, עמיחי (פרופ')
שם  הספר: דוד מלך ישראל חי וקיים? : הרצאות בכנס בוגרי החוג למקרא של האוניברסיטה העברית, ירושלים
עורכי הספר: ברון, הרצליה; ליפשיץ, אורה
תאריך: 1997
בעלי זכויות : הוצאת סימור בע"מ
הוצאה לאור: הוצאת סימור בע"מ
הערות: 1. מחברי המאמרים בספר: יאיר זקוביץ, אורה ליפשיץ, עמיחי מזר, אלכסנדר רופא.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית