הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה


תקציר
חלק זה של המאמר סוקר את תקופת ראשית המלוכה וימי דוד ושלמה כפי שעולה מהסיפור המקראי .ימי הממלכה המאוחדת : תמונה ארכיאולוגית - סקירה היסטורית
מחבר: פרופ' עמיחי מזר


קודם שניגש לחומר הארכיאולוגי, מן הראוי להביא סקירה קצרה של תולדות הממלכה המאוחדת כפי שהיא עולה מן הסיפור המקראי ומן הכתיבה ההיסטורית השמרנית תוך התעלמות מכוונת מן הגישות הביקורתיות במחקר ההיסטורי.

מבנהו השבטי של עם ישראל, ומנהיגותו בימי השופטים, לא עמדו במבחן הזמן. ככל שגבר הלחץ מצד שכני ישראל, גדל גם הצורך בשלטון מרכזי. ברבע האחרון של המאה ה-י"א לפנה"ס נעשה שאול משבט בנימין למלכם הראשון של שבטי ישראל. בימי מלכותו, שעל-פי הסברה נמשכה בין עשר לעשרים שנה, לוכדו שבטי הצפון, הגלעד ויהודה ביישות פוליטית אחת, אבל איחוד זה היה רופף עד מאד. בסוף ימי שאול עדיין נותרו חלקים גדולים של ארץ ישראל מחוץ לתחום השליטה הישראלי ובהם פלשת שבחוף, המובלעות הכנעניות שבעמקי הצפון ומישוריו, מובלעת ירושלים היבוסית וחלק ניכר מעבר הירדן. שלטונו של שאול אופיין בלוחמה מתמדת ובמאבקים כנגד העמים שבאזורים אלו, וכנגד העמלקים שבנגב.

לאחר מות שאול הוכתר דוד למלך בחברון וזכה להכרתם של שבט יהודה ויתר שבטי ישראל. דוד משל זמן רב, מ- 1000 עד 965 לפנה"ס בקירוב. כיבוש ירושלים היבוסית, מובלעת זרה שהפרידה בין שבט יהודה לבין השבטים הצפוניים, מילא תפקיד מכריע בגיבוש ממלכתו ועיצובה. מכאן ואילך נודעה ירושלים בשם 'עיר דוד' ושימשה מושב לשושלת בית דוד, מבתי המלוכה מאריכי הימים ביותר בתולדות האנושות, שהתקיים במשך למעלה מארבע-מאות שנה. בימי דוד ובנו שלמה, נעשתה ירושלים גם למרכז הדתי של האומה. מלחמות דוד ומדיניות ההתרחבות שלו הובילו על פי מקורות המקרא לגיבושה של אימפריה שהשתרעה מהנגב ועד הפרת שבצפון, וכללה את מרבית שטחי ארץ ישראל ועבר הירדן (למעט מישור החוף, שנותר בידי הפלשתים), חלקים מסוריה וקטעים מן החוף הפיניקי. הממלכה נשלטה באמצעות מנגנון חדשני, שמבנהו התבסס על מסורת הביורוקרטיות של כנען ומצרים באלף השני לפנה"ס. המסורת המקראית שימרה את זכרו של דוד כלוחם ובונה של מדינה גדולה, אבל לא כיזם של מפעלי בנייה מורכבים. משימה זו נותרה לבנו שלמה, שבנוסף על כך הצליח גם לשמור על רוב ההישגים הפוליטיים והטריטוריאליים של אביו. ימי שלמה אופיינו בשגשוג כלכלי ובאירגון מחודש של ההיבט המנהלי של השלטון. קשרי המסחר הנרחבים של שלמה הגיעו עד קוה (קיליקיה) שבחוף הדרומי-מזרחי של טורקיה של היום, ומצרים. הנמל בעציון גבר שבמפרץ אילת, הביא לפריצת דרך ביחסי המסחר עם ממלכת שבא (דרום חצי-האי ערב). היחסים הקרובים בין שלמה לצור, החשובה מבין הערים הפיניקיות, הביאו לשיתוף פעלה במסחר הבינלאומי ובמפעלי הבניה הנרחבים של שלמה. עם זאת, שלטון שלמה הביא עמו אכיפת מערכת מיסוי (לרבות מס עובד) שהיפלתה לרעה את שבטי הצפון. אחרי מותו, היה הפילוג בין חלקה הצפוני של הממלכה לבין חלקה הדרומי בבחינת בלתי-נמנע.

לחלקים נוספים של המאמר:

ימי הממלכה המאוחדת : תמונה ארכיאולוגית
סקירה היסטורית (פריט זה)
הארכיאולוגיה של ימי שאול ודוד
ימי שלמה
דפוסי היישוב ואדריכלות
הישובים בנגב
כתב וכתיבה
תוצאות מסע שישק
השקפות החוקרים על תקופת הממלכה המאוחדת

ביבליוגרפיה:
כותר: ימי הממלכה המאוחדת : תמונה ארכיאולוגית - סקירה היסטורית
מחבר: מזר, עמיחי (פרופ')
שם  הספר: דוד מלך ישראל חי וקיים? : הרצאות בכנס בוגרי החוג למקרא של האוניברסיטה העברית, ירושלים
עורכי הספר: ברון, הרצליה; ליפשיץ, אורה
תאריך: 1997
בעלי זכויות : הוצאת סימור בע"מ
הוצאה לאור: הוצאת סימור בע"מ
הערות: 1. מחברי המאמרים בספר: יאיר זקוביץ, אורה ליפשיץ, עמיחי מזר, אלכסנדר רופא.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית