הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראלמפה אילמת: ישראל
קרטוגרפית: תמר סופר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפה אילמת של ישראל.
מפה אילמת: ישראלאל האסופה גבולות ואזורים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: מפה אילמת: ישראל
קרטוגרפית: סופר, תמר
שם  הספר: מפות מגלות עולם : חוברת פעילויות
מחברות: פיין, צביה ; מזרחי, אילה
עורכת הספר: יצחקי, חיה
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית