הסדרי נגישות
עמוד הבית > אחר > בטיחות בדרכים ונהיגהעמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > תחבורה > בטיחות בדרכים
מדינת ישראל


תקציר
לוח התמרורים מכיל סוגים שונים של תמרורים: תמרורי הורייה, תמרורי אזהרה, תמרורי  מודיעין, סימון על פני הדרך, רמזורים ותמרורי בקרת נתיבים, וסימני עזר בדרך. פריט זה מציג את תמרורי האזהרה - צורתם, משמעותם ואופן הצבתם בכביש.לוח התמרורים : תמרורי אזהרה


תמרורי אזהרה

1.
צורת התמרור
וצבעו
(גב כל
התמרורים:
אפור)
2.
מספרו
3.
פירושו
4.
מיקומו ופרטים
נוספים
5.
עומד בדרך
בצידה
א-1

כביש משובש

כ-150 מ' לפני
מקום השיבוש

הימני או משני צדי הכביש

א-2

עקומה (פניה)
חדה שמאלה

כ-150 מ' לפני
תחילת העקומה

הימני או משני צדי הכביש

א-3

עקומה (פניה)
חדה ימינה

כ-150 מ' לפני
תחילת העקומה

הימני או משני צדי הכביש

א-4

עקומת עקלתון
שמאלה
(סרפנטינה)

כ-150 מ' לפני
תחילת העקומה

הימני או משני צדי הכביש

א-5

עקומת עקלתון
ימינה
(סרפנטינה)

כ-150 מ' לפני
תחילת העקומה

הימני או משני צדי הכביש

א-6

עקומה שמאלה
ואח"כ ימינה

כ-150 מ' לפני תחילת העקומה
הראשונה

הימני או משני צדי הכביש

א-7

עקומה ימינה ואח"כ שמאלה

כ-150 מ' לפני תחילת העקומה הראשונה

הימני או משני צדי הכביש

א-8

דרך מפותלת

כ-150 מ' לפני תחילת הפיתולים. המרחק עד סוף הפיתולים יצוין
על גבי תמרור מס' א-42.

הימני או משני צדי הכביש

א-9

הכביש הולך וצר

כ-150 מ' לפני המקום הצר

הימני או משני צדי הכביש

א-10

גשר צר

כ-150 מ' לפני הגשר הצר

הימני או משני צדי הכביש

א-11

עבודות בדרך

כ-150 מ' לפני מקום העבודה

הימני או משני צדי הכביש או מעל הכביש

א-11א-פ

עבודות בדרך

כ-150 מ' לפני מקום העבודה

הימני או משני צדי הכביש או מעל הכביש

א-12

צומת הצטלבות

כ-150 מ' לפני הצומת

הימני או משני צדי הכביש

א-13

צומת קמץ:
שמאלה

כ-150 מ' לפני הצומת

הימני או משני צדי הכביש

א-14

צומת קמץ:
ימינה

כ-150 מ' לפני הצומת

הימני או משני צדי הכביש

א-15

צומת קמץ

כ-150 מ' לפני הצומת

הימני או משני צדי הכביש

א-16

צמת מדורג: שמאלה ולאחר
מכן ימינה

כ-150 מ' לפני הצומת הראשון

הימני או משני צדי הכביש

א-17

צמת מדורג:
ימינה ולאחר
מכן שמאלה

כ-150 מ' לפני הצומת הראשון

הימני או משני צדי הכביש

א-18

מעגל תנועה

50-100 מטר
לפני מעגל
התנועה

הימני או משני צדי הכביש

א-19

רמזור

50-150 מטר
לפני הרמזור

הימני או משני צדי הכביש

א-20

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין. (אין פניה לדרך הצדדית)

כ-150 מ' לפני ההתמזגות

הימני או משני צדי הכביש

א-21

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית משמאל (אין פניה לדרך הצדדית)

כ-150 מ' לפני ההתמזגות

הימני או משני צדי הכביש

א-22

התמזגות עם כביש, שבו זכות קדימה (אין פניה שמאלה)

כ-150 מ' לפני ההתמזגות

הימני או משני צדי הכביש

א-23

התמזגות עם כביש, שבו זכות קדימה (אין פניה ימינה)

כ-150 מ' לפני ההתמזגות

הימני או משני צדי הכביש

א-24-פ

גודש תנועה
לפניך

לפני מקום
הגודש

הימני או משני צדי הכביש או מעל הכביש

א-25

מפגש מסילת
ברזל

מעל אחד התמרורים
מס' א-28,
א-29 או א-30

בכביש - משני צדיו ובדרך עפר בצדה הימני

א-26

רכבת קלה
חוצה

50 עד 100
מטרים לפני המקום

הימני

א-27

אבנים
מתדרדרות

כ-150 מטר
לפני המקום

הימני או משני צדי הכביש

א-28

התקרבות
למפגש מסילת ברזל

כ-250 מ' לפני המפגש. סטיה ממרחק זה
תצויין במטרים בכתיב שחור
בחלק העליון של התמרור.

בכביש - משני צדיו ובדרך עפר בצדה הימני

א-29

התקרבות למפגש מסילת ברזל. הוספו לתמרור בחלקו העליון מספר מטרים - יציינו את המרחק מהמפגש.

כ-170 מ' לפני המפגש. סטיה ממרחק זה תצויין במטרים בכתיב שחור בחלק
העליון של התמרור.

בכביש - משני צדיו ובדרך עפר בצדה הימני

א-30

התקרבות למפגש מסילת ברזל. הוספו לתמרור חצים - יסומנו את כיוון המפגש בדרך המסתעפת.

כ-100 מ' לפני המפגש. סטיה ממרחק זה תצויין במטרים בכתיב שחור בחלק העליון של התמרור. אם המפגש בדרך מסתעפת, יש לסמן חץ בכוון המפגש על גבי כל תמרור.

בכביש - משני צדיו ובדרך עפר בצדה הימני

א-31

מקום מפגש
מסילת ברזל - מסילה אחת.

כ-10 מ' לפני המפגש

הימני או משני צדי הכביש או הדרך

א-32

מקום מפגש
מסילת ברזל - יותר ממסילה יותר ממסילה אחת.

כ-10 מ' לפני המפגש

הימני או משני צדי הכביש או הדרך

א-33

תמרור "עצור" לפניך עם סימון של כף יד בצבע לבן בתוך הסמל
או בלעדי הסימון כאמור.

כ-150 מ' לפני תמרור
מס' ב-37

הימני או משני צדי הכביש

א-34

ירידה מסוכנת (עם ציון אחוזי השיפוע או בלעדיו)

בהתחלת הקטע המשופע. אורך הירידה יצוין בתמרור
מס' א-42

הימני או משני צדי הכביש

א-35

סכנת החלקה

כ-150 מ' לפני המקום המסוכן להחלקה

הימני או משני צדי הכביש

א-36

מעבר חצייה להולכי רגל לפניך

כ-150 מ' לפני מעבר החצייה

הימני או משני צדי הכביש

א-37

הולכי רגל בקרבת מקום

כ-150 מטר לפני המקום

הימני או משני צדי הכביש

א-38

תנועה דו-סטרית לפניך

בהתחלת הקטע

הימני או משני צדי הכביש

א-39

רעש מטוסים מנמיכי טוס

בקרבת שדות תעופה

הימני

א-40

מקום מסוכן
שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד. תאור הסכנה יצויין בשלט מס' א-43.

כ-150 מ' לפני מקום הסכנה

הימני

א-41

תמרור מרחק

מתחת לתמרור אחר. מבוצעת במקום עבודה בדרך - באותיות בצבע שחור על רקע כתום

.
א-42

תמרור המציין
אורך קטע

מתחת לתמרור אחר. מבוצעת במקום עבודה בדרך - באותיות בצבע שחור על רקע כתום

.
א-43

תמרור לאזהרה, להוריה או לאיסור. רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת לתמרור אחר - יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו

מבוצעת במקום עבודה בדרך - באותיות בצבע שחור על רקע כתום

.
א-44

תמרור להודעה

מתחת לתמרור או מעליו. מבוצעת במקום עבודה בדרך - באותיות בצבע שחור על רקע כתום

.
א-44א-פ

תמרור להודעה

.

הימני או השמאלי או מעל הכביש

א-45

הודעה המיועדת לפונה בכוון החץ

מעל או מתחת לתמרור אחר. מבוצעת במקום עבודה בדרך - באותיות בצבע שחור על רקע כתום

.
א-46

פסי האטה לפניך

50-100 מ' לפני הפס הקרוב

בצדו הימני של הכביש או בשני צדדיו

א-47

חיות בר

כ-150 מ' לפני מקום החצייה
של חיות הבר

בצדו הימני או משני צדי הכביש

א-48

רכב חקלאי חוצה

כ-150 מטר לפני המקום

הימני או משני צדי הכביש

א-49

תנועת אופניים חוצה

50 עד 100 מטרים לפני המקום

הימני

ביבליוגרפיה:
כותר: לוח התמרורים : תמרורי אזהרה
שם  האתר: מדינת ישראל. משרד התחבורה
בעלי זכויות : מדינת ישראל
הוצאה לאור: מדינת ישראל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית