הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת ההתנחלות > שופטים
תבונות


תקציר
בתקופתה של השופטת דבורה, האויב הנזכר הוא הכנענים היושבים בצפונה של הארץ באיזורים שישראל לא הצליחו לכבוש (הארץ הנשארת). לכנענים, כפי שעולה מהעדויות המקראיות, היה צבא מאורגן וברשותם היה רכב ברזל.דבורה וברק : האויב
מחבר: ד"ר ישראל רוזנסון


בניגוד לשני סיפורי השופטים הראשונים, הפעם בא האויב מן הארץ פנימה. מדובר בכנעני היושב בצפונה של הארץ. מודגשת מרכזיותה של חצור, אך גם שר הצבא סיסרא היושב בחרושת גויים:

וימכרם ה' ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא והוא יושב בחרשת הגוים. ויצעקו בני ישראל אל ה' כי תשע מאות רכב ברזל לו והוא לחץ את בני ישראל בחזקה עשרים שנה

(ד', ב-ג).

עיקרו של הסיפור שלפנינו ועקבותיו בשירה שלאחריו, עוסקים בקרב בעמק יזרעאל ולא בחצור. בפסוק האחרון בפרק ד' מוקד המלחמה מוצג בצורה שונה:

ויכנע אלהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען

(ד', כג-כד).

מה טיבו של 'מלך כנען'? בספר יהושע כונה המלך 'מלך חצור' בהתאם למדיניות הספר המדגישה את נוכחותן של 'ערי ממלכה'. מלכיהם של ערים אלו היו האויב הגדול של עם ישראל בספר יהושע. כאן הובלט אולי 'כנען' בגין מדיניות ספר שופטים להדגיש אויבים לאומיים. כביכול, מול ישראל המפורד והמפוצל עומדים עמים יציבים, ומול היעדר שלטון מלכותי בישראל ניצבים מלכי עמים אלו. שירת דבורה הבאה בהמשך מזכירה 'מלכי כנען' ברבים ומציינת ערים – כנראה ערי ממלכה – מגידו ותענך. מבחינה זו – יש לשער – היא נאמנה יותר למציאות הגאופוליטית הידועה. אך הסיפור, המבליט את 'מלך כנען' ומדבר על שר צבאו, מסייע לעיצוב מעמדו המיוחד של ישראל באותה עת.

אשר לעמק יזרעאל, מדובר במאבק מתמשך שהיו בו מן הסתם הישגים גם לצד הישראלי, כפי שנראה להלן, אך אין לדבר על ניצחון מכריע. זה יושג רק בימי דוד.26 בצד זאת, מדובר גם על מאבקים מוצלחים באזור חצור – '...הכריתו את יבין מלך כנען'. גם כאן אין זה קרב יחידי, וספרנו יודע היטב כי מדובר במאבק ממושך.

איננו יודעים מה הייתה כוונת המחבר בהדגישו כל זאת, אך בפועל קשה להשתחרר מן הרושם כי מבין שני אזורי 'הארץ הנשארת' – הכנעני בצפון והפלשתי בדרום (יהושע י"ג, א-ו), זוכים הישגי ישראל במאבק באזור הצפוני להערכה אוהדת, והתחושה העולה היא כי בסופו של דבר נכבש האזור. לא כן בדרום – הפלשתים הם שיהפכו להיות האויב המרכזי בתקופה הבאה עד התבססות המלוכה בישראל.

נוכחותן של מרכבות הברזל בצפון בכלל ובעמק בפרט, עולה בכמה סיפורים מקראים.27 בסיפורנו מובלט הפער האיכותי בין מרכבת האויב ל'רגליותו' של ישראל בשימוש המרובה במילות 'הליכה': "...לך ומשכת בהר תבור... אם תלכי עמי והלכתי ואם לא תלכי עמי לא אלך... הלך אלך עמך... על הדרך אשר אתה הולך... ותלך עם ברק" (ד', ו-ט) ובהמשך: "ויעל ברגליו" (שם, י). 'רגליו' לעומת המרכבות! למותר לציין כמה חשוב גורם זה בסיפורנו. הוא מהווה הסבר העומד ברקע של השעבוד שיידון להלן והצורך בסיוע מיוחד ממרומים כדי להביסו. הוא משתלב בידיעות מפרק א' בדבר הכישלון בהורשת העמק, וגם ה'עמק' הדרומי (מישור החוף) במשמע. הנה, גם יהודה המצליח בשבטי ישראל נכשל במאבק נגד מרכבות הברזל. ויתרה מזו, נוכחותן של מרכבות הברזל בצבא האויבים מהווה סימן למצבו של עם ישראל, שכן הכשרת צבא מרכבות והחזקתו מחייבת היערכות מדינית וחברתית בהתאם. יש צורך ברמת ארגון גבוהה המובילה להקמת ערי רכב מיוחדות וסגל מקצועי שיעסוק בהן,28 מעשה שגרה. בתקופת השופטים קשה להניח קיומם של תנאים נאותים לכל זאת, ורק המלוכה תפתח דלת לצבא מרכבות ישראלי.

לחלקים נוספים של המאמר:
דבורה וברק :האויב (פריט זה)
דבורה וברק : סיפור הקרב
דבורה וברק : מעמדה של דבורה כשופטת

הערות:
26. הדבר נרמז באורח ברור למדיי בארגון ממלכת שלמה: "ולשלמה שנים עשר נצבים... בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם" (מל"א ד', ז, יב). האזור שבו תופסות תענך ומגידו מקום כה חשוב מוגדר כמחוז מיוחד.
27. ביהושע יש כמדומה כפל פנים בנידון. בתיאור הקרב בצפון בפרק י"א מסופר על השמדתן, לעומת זאת, בפרק י"ז הן נוכחות ומאיימות. דומה כי אלו שתי הפנים של אותה עובדה בסיסית – חולשה ישראלית ביחס לציי הרכב של הכנענים יושבי העמק. גם השמדת המרכבות, לבד מהערך הדתי שיש לייחס לה על פי המסופר שם, משקפת בסופו של דבר חוסר יכולת להפעילן.
28. על אחאב מסופר למשל: "...וכל הערים אשר בנה..." (מל"א כ"ב, לט). יש לשער כי הכוונה לערי רכב.

ביבליוגרפיה:
כותר: דבורה וברק : האויב
שם  הספר: שפוט השופטים : עיונים פרשניים בספר שופטים
מחבר: רוזנסון, ישראל (ד"ר)
תאריך: תשס"ג
בעלי זכויות : תבונות
הוצאה לאור: תבונות
הערות: 1. ספריית הגיונות.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית