הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > חבלי ארץ, אתרים ומסלולי טיול > הכרמל והגלבועעמוד הבית > ישראל (חדש) > נוף וטבע > צמחים
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאורכתר הוצאה לאורידיעות אחרונות


תקציר
על הצומח הטבעי המצוי היום בכרמל, שהוא ברובו צומח של חורשים ויערות ים-תיכוניים.מבואות : הצומח [הכרמל וחופו ורמות מנשה]


הצומח הטבעי של הכרמל עודנו מצוי בו על פני שטחים נרחבים, בשל הביתור הרב של ההר וקיומם של מתלולים כלפי מזרח ומצוקים כלפי מערב, שהקשו במשך הדורות על עיבוד חקלאי וקיום מרעה אינטנסיבי. לעומת זאת הושמד הצומח הטבעי באזורים המעובדים של הכרמל, בעיקר על גב ההר, בסביבות עספיא ודאלית אלכרמל.

הצומח הטבעי המצוי היום בכרמל הוא ברובו צומח של חורשים ויערות ים-תיכוניים. בתות וגריגות ים-תיכוניות טיפוסיות מצויות בו אף הן, בעיקר במקומות שמהם נעדר צומח עצי. קצב התחדשותו של הצומח הטבעי בכרמל הוא מהיר, תודות לאקלים הגשום ולקרבת הים. במובן זה דומה הכרמל לאזורים הגשומים של הגליל העליון.

חורשים ויערות

שלוש חברות חורש ויער מצויות בכרמל: חברת האלון המצוי והאלה הארצישראלית, חברת ארן ירושלים ופרע קטן-עלים וחברת החרוב המצוי ואלת המסטיק. חברת אלון התבור אינה מצויה בכרמל, אך עצים בודדים של מין זה גדלים למרגלות הכרמל, בסביבות עמק יזרעאל ובתחומי העיר חיפה.

חברת האלון המצוי והאלה הארצישראלית נפוצה ביותר בכרמל בהשוואה לשני טיפוסי החורש האחרים. היא מצויה כאן כתצורה סבוכה ומפותחת במתלול הכרמל שמעל יגור ובסביבות נחל כלח וקרן כרמל (אלמח'רקה). שרידי יער קדום של אלון מצוי אפשר לראות בחרשת הארבעים. בדרך כלל מתפתחת חברה זו באזור המרכזי והמזרחי של הכרמל והיא נעדרת מן החלק המערבי, הנמוך יותר והחשוף יותר לרוחות הים. באזור זה גדלה חברת החרוב המצוי ואלת המסטיק. חברת האלון המצוי והאלה הארצישראלית מצויה בכרמל לרוב על קרקעות טרה רוסה, אך לעתים גם על רנדזינה בהירה. בשטחים שבהם עשתה הרעייה שמות, גדל חורש פתוח או גריגה של חברה זו. רוב מיני העצים והשיחים של חברה זו בכרמל גדלים גם בתצורות דומות בגליל ובהרי יהודה. אך כמה מינים אופייניים לחברה זו ומבדילים אותה מן הווריאנטים של הגליל והרי יהודה. מינים אלה הם: מורן החרש, סלסלת הכרמל, רמונית הלטם (טפיל על צמחי לטם), שום החרשים, בקעצור החרש ואחרים.

במקומות החיות הגשומים והגבוהים של הכרמל ובמפנים צפוניים מצוי וריאנט הער האציל של חברה זו, שבו שכיחים ער אציל, אשחר רחב-עלים, אשחר מנקד ואלון התולע. חורש זה דומה בצורתו ובהרכב המינים שבו לחורש של מערב הגליל העליון. כמה אזורי חורש בסביבות דאלית אלכרמל מהווים חברה מיוחדת של ער אציל ואלון התולע. חברה זו מלווה באשחר מנקד, באלון מצוי, באלה ארצישראלית ולעתים גם באשחר רחב-עלים. היא מעידה על כמות משקעים שנתית שמעל 800 מ"מ. בכמויות משקעים קטנות יותר קיימים מעברים בין חברת הער האציל ואלון התולע ובין הווריאנט של ער אציל בחברת האלון המצוי. במקומות אחרים מוגבלת חברה זו למפנים צפוניים או למדרונות תלולים שבמפנים דרומיים. ככל שהמדרון מתון יותר וחשוף יותר לקרינה, כן יורדת צפיפותו של הער האציל ועולה שכיחות האלון המצוי. במקומות שבהם גדל הער האציל בצפיפות רבה, שוררים תנאי צל, המעכבים כנראה את התפתחותם של נבטי האלון המצוי ושל מטפסי החורש השכיחים. לעומת זאת, התפתחותם של נבטי הער האציל בתנאים אלה היא טובה.

חברת ארן ירושלים ופרע קטן-עלים. חברה זו מתפתחת בכרמל על קרקע הרנדזינה הבהירה שעל סלעי הקרטון של הקנומן התיכון. מוצאים אותה בעיקר באזורים הגבוהים של הכרמל, בסביבת אלח'ריבה, עספיא ועוד. הכרמל הוא אזור התפוצה העיקרי של יער הארן הטבעי בארץ. רק עמדים טבעיים מעטים של ארן ירושלים מצויים בהרי יהודה ובמערב הגליל, בעוד שבהרי הכרמל נשמרו חלקות יער יפות של ארן זה. בכרמל מצויה חברה זו כיער פתוח של ארנים, ששאר המלווים יוצרים בו מעין תת-יער נמוך יותר. מבין המלווים נציין את העצים הבאים: אלון מצוי, אלה ארצישראלית, אלת המסטיק, קטלב מצוי וכן מעט עצי אשחר ארצישראלי. מבין המטפסים מופיעים בעיקר קיסוסית קוצנית ופואה מצויה. מבין השיחים בולטת בעיקר רתמה קוצנית.

חלק גדול מן המינים של חברת הארן גדלים גם בחברת האלון המצוי והאלה הארצישראלית או בבתות וגריגות שעל קרקע טרה רוסה. למינים אחדים, כגון קטלב מצוי, צתרה ורדה ולטמית דביקה יש זיקה רבה יותר לקרקעות הרנדזינה הבהירה. רתמה קוצנית ואכסף מבריק הם מינים בלבדיים לכרמל. על מחשופי רנדזינה בהירה גדל בכרמל גם מין מדברי - מתנן שעיר. מין זה מצוי ב"כתמים", שבהם מעוכבת כנראה צמיחתם של מינים ים-תיכוניים.

הסיבות לזיקתה המיוחדת של חברת ארן ירושלים לקרקעות הרנדזינה הבהירה של הקנומן ולהיעדרה מקרקעות טרה רוסה אינן ידועות בבירור. יש המייחסים את הקשר הזה למשטר המים, הגרוע יחסית, של הרנדזינה הבהירה; ארן ירושלים, העמיד יותר בפני יובש, מצליח להתקיים בקרקע זו.

מחקרים אחרים מציינים שכמות המים הזמינים ברנדזינה הבהירה גבוהה מאשר בטרה רוסה, ושכבת הקרקע העליונה נשארת בה לחה גם בקיץ. לחות זו יכולה לספק את תצרוכת המים של צמחי הארן שטוחי השורשים. בטרה רוסה נשארים המים בקיץ רק בנקיקים ובסדקים עמוקים בסלע. שורשי האלון העמוקים מנצלים מים אלה, ואילו שורשי הארן אינם יכולים להגיע אליהם.

חוקרים אחרים מייחסים את זיקת הארן לרנדזינה הבהירה לגורמי הזנה מיוחדים המצויים בקרקע זו. יש לציין שבחלק גדול ממיני הצמחים המתפתחים היטב בקרקעות הרנדזינה הבהירה מצויה תופעת המיקוריזה. ארן ירושלים עצמו חי בסימביוזה עם כמה פטריות, כגון הארניה. מיקוריזה מצויה גם בשורשי קטלב מצוי, מיני הלטם והלטמית, וכן לעתים בסירה קוצנית. גם בכל צמחי משפחת הסחלביים ידועה תופעה זו. מבין אלה גדלים בשפע על הכרמל סחלב אנטולי, סחלב פרפרני, סחלב שלש-השנים, סחלבן החרש, דבורנית שחומה ואחרים. אפשר שהשיתוף הסימביונטי בין שורשי צמחים עילאיים וקורי הפטריה הופך כמה יסודות בקרקע, כגון זרחן וברזל, לזמינים יותר לצמח. בכך מושג שיפור בתנאי ההזנה המינרלית של צמחים אלה על קרקעות גירניות.

חברת החרוב המצוי ואלת המסטיק. חברה זו נפוצה בחלקו המערבי של הכרמל, עד לאזור זכרון יעקב בדרום. היא מצויה בדרך כלל עד רום של 300 מ', אך בכמה מקומות, בעיקר באלה החשופים לרוח הים, היא גדלה עד לרום של 500-400 מ'. גם בכרמל, כביתר אזורי תפוצתה בארץ, אין חברה זו מוגבלת לקרקע מסוימת, והיא גדלה על קרקעות טרה רוסה, רנדזינה בהירה ואחרות. חברה זו, המופיעה כאן עם זית הבר, יוצרת וריאנט מיוחד האופייני לאזורים שבהם כמות המשקעים השנתית עולה על 600 מ"מ. נוסף על הכרמל מופיע וריאנט זה גם בגליל המערבי.

כמה גורמים קובעים את תפוצת חברה זו. יש הסבורים שזאת חברה תרמופילית (זקוקה לחום) בהשוואה לחברת האלון המצוי והאלה הארצישראלית. אזורי הגבעות שלמרגלות ההרים הם אזורים נמוכים, ובדרך כלל הם חמים יותר גם מאזורי ההרים וגם ממישור החוף הסמוכים אליהם, ויש הסבורים שתפוצת חברת החרוב מותנית בהשפעות אחרות של קרבת הים, כגון השפעת רוח הים, המלווה ברסס. כתוצאה מכך מקבלים עצי החרוב ושיחי אלת המסטיק צורת "דגל", ו"בורחים" מן הים ומן הרסס. אפשר שהרסס הוא הגורם המונע את התפתחות צמחי חברת האלון המצוי במקומות אלה, ומאפשר בכך את התפשטותה של החברה העמידה יותר בפני רסס המלח - חברת החרוב המצוי ואלת המסטיק.

סברה שלישית אומרת, שתפוצת חברת החרוב והאלה מותנית בעיקר בהשפעת האדם. האדם נמנע מכריתת עצי החרוב, ושיחי אלת המסטיק הם בעלי כושר התחדשות גבוה מאוד. באזורים פגועים או הרוסים בידי אדם יש אפוא יתרון לחברה זו על חברת האלון המצוי והאלה הארצישראלית.

גריגות ובתות

בכרמל נפוצות מאוד גריגות ובתות, אך עם זאת מצויים בבתות הכרמל שרידים רבים של עצי חורש. גריגות של מרוה משלשת נפוצות על קרקע טרה רוסה, במדרונות המערביים של הכרמל. על סלעי קרטון חשופים מצויים כמה טיפוסי בתה, ששליטים בהם סירה קוצנית, צתרה ורדה, ולעתים גם מתנן שעיר. על קרקעות רנדזינה בהירה גדלים, נוסף על הסירה והיתרה, גם מיני הלטם, פרע קטן-עלים, נשרן הדחן ואחרים.

בגריגות המתפתחות על רנדזינה בהירה הצמח השליט הוא רתמה קוצנית. הרתמה נפוצה יותר במפנים דרומיים ובשטחים חשופים, ותפוצתה פוחתת במפלים הצפוניים. במפנים צפוניים מצויות לרוב גריגות של לטם שעיר, לטם מרוני, מרוה משלשת וצתרה ורדה.

על פי הגישה המקובלת על מיכאל זהרי ואחרים, יער האלון המצוי הוא צומח הקלימקס (השיא) באזור ההרים של החבל הים-תיכוני בארץ, ואילו החורש של האלון המצוי והאלה הארצישראלית הוא חברת קימא. בתנאי האקלים הנוחים של הכרמל יש להניח שצומח הקלימקס הקדום היה אף הוא יער או חורש מפותח של אלון מצוי. על פי בויקו, הקלימקס בכרמל הוא יער של ער אציל. יערות של ער אציל כיסו בתקופות הפלוביאליות שבסוף גיל הפליסטוקן את ראשי ההרים הגבוהים, הגשומים והקרירים, ובתוכם גם את פסגות הכרמל. ההרס והכריתה בתקופות ההיסטוריות גרמו לניוון יערות אלה והביאו לחדירת האלון המצוי ומיני חורש קסרופיליים (עמידים ליובש) אחרים. הרס נוסף בידי אדם גרם להתפשטות אלת המסטיק והגריגות של הלטם. בויקו מבסס את השערתו על עמדים של חורש בסביבות קרן כרמל, שבהן מצויים עצי ער אציל גבוהים וקדומים ונלווים אליהם עצי אלון התולע שהתפתחו כנראה בקרחות.

בתנאים השוררים בכרמל היום תיתכן סוקצסיה בכיוון הקלימקס של חברת הער האציל. התפתחות כזאת מוגבלת לאזורים מצומצמים, שבהם כמות המשקעים רבה במיוחד, או לאזורים המוגנים מפני קרינה חזקה והתייבשות.

מקומה של חברת ארן ירושלים בטור הסוקצסיוני בכרמל הוא בעיה שעדיין לא ניתן לה פתרון חד-משמעי. על פי מיכאל זהרי יער ארן ירושלים הוא מעין תת-קלימקס, או קלימקס משני, המתפתח דרך טור של חברות בתה וגריגה אופייניות. הגורמים לתפוצתו של יער זה הם השפעת האדם ואופיין המיוחד של קרקעות הרנדזינה הבהירה. באזורים שהאדם לא פגע בהם נמשכת הסוקצסיה, ובמשך הזמן מתפתח ביערות הטבעיים של הארן תת-יער ובו שיחים ועצים של החורש, וביניהם גם אלון מצוי. עם גבור הצפיפות בתת-יער זה אין הנבטים הנוספים של הארן יכולים להתבסס בגלל רגישותם לצל. מאחר שארן ירושלים הוא עץ קצר חיים - גילו בטבע מגיע ל - 150 שנה בקירוב - יש לצפות במשך הזמן להיעלמם של עצי הארן ולהשתלטותה של חברת האלון המצוי גם על קרקעות הרנדזינה הבהירה. זהרי, המניח שחברת ארן ירושלים היא חברת תת-קלימקס, מוצא סימוכין לדעתו בהימצאות של יער אלונים קדומים בחרשת הארבעים בכרמל. אלונים גבוהים אלה, המתפתחים על קרקע רנדזינה, יכולים לדעתו לייצג את כיוון התפתחות הסוקצסיה בהיעדר השפעת האדם.

למרות שדעה זו עשויה להסביר את ההבדל שבין הסוקצסיה שעל הרנדזינה הבהירה ובין זו שעל הטרה רוסה, יש לראותה כהשערה בלבד. יש הסבורים שהאלונים של חרשת הארבעים גדלים למעשה על טרה רוסה שנוסף לה סחף קרטוני; לפיכך אין הם יכולים להעיד על חברת השיא של קרקעות רנדזינה בהירה. אפשר שבתנאי הקרקע המיוחדים של הרנדזינה הבהירה מאבדת חברת האלון המצוי את כושר התחרות שלה עם חברת ארן ירושלים. אם אכן נכונה סברה זו, הרי שהיתרון של חברת ארן ירושלים על פני רנדזינה בהירה הוא קבוע, וספק אם חברה זו תוחלף בקרקע זו בחברת קלימקס של אלון מצוי.

חברת החרוב המצוי ואלת המסטיק המצויה בכרמל היא, על פי זהרי, חברת קלימקס של שולי האזור הים-תיכוני, שהתפתחותה נעשית בטור סוקצסיוני של חברות בתה וגריגה ים-תיכוניות. הגריגה של המרוה המשלשת, שנזכרה לעיל, הנפוצה בכל מערב הכרמל, היא חברה אופיינית לטור הסוקצסיוני המוליך לקראת חברת השיא של החרוב המצוי ואלת המסטיק. ראוי יותר לראות בחברה זו חברת קימא או תת-קלימקס, הן משום מציאותה בהווה במקומות חיות מיוחדים, והן משום אי התאמתם של הצמחים הראשיים שבה למקצב האקלימי הים-תיכוני.

קראו עוד:

מבואות : גבולות וגיאומורפולוגיה [הכרמל וחופו ורמות מנשה]
מבואות: גיאולוגיה [הכרמל וחופו ורמות מנשה]

מבואות : הצומח [הכרמל וחופו ורמות מנשה] (פריט זה)
מבואות : החי [הכרמל וחופו ורמות מנשה]

ביבליוגרפיה:
כותר: מבואות : הצומח [הכרמל וחופו ורמות מנשה]
שם  הספר: מדריך ישראל החדש : אנציקלופדיה, מסלולי טיול
עורך הספר: בן יוסף, ספי
תאריך: 2001
בעלי זכויות : ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור; כתר הוצאה לאור; ידיעות אחרונות
הוצאה לאור: ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור; כתר הוצאה לאור; ידיעות אחרונות
הערות: 2. כרך 1 - מילון למונחי יסוד ומפתח / עורך הכרך - ספי בן יוסף.
2. כרך 2 - החרמון, הגולן ועמק חולה / עורך הכרך - מנחם מרקוס.
3. כרך 3. הגליל העליון וחופו / עורך הכרך - מושון גבאי.
4. כרך 4. הגליל התחתון וחופו ובקעת כנרות / עורכי הכרך - מושון גבאי, יצחקי גל.
5. כרך 5. הכרמל וחופו ורמות מנשה / עורכי הכרך - סלמאן אבו רוכן, יעקב שורר.
6. כרך 6. העמקים / עורכי הכרך - יוסי בוכמן, יצחקי גל.
7. כרך 7. שומרון ובקעת הירדן / עורכי הכרך - ספי בן יוסף, מנחם מרקוס.
8. כרך 8. השרון / עורך הכרך - יואב רגב.
9. כרך 9. מישור החוף הדרומי, פלשת / עורך הכרך - יואב רגב.
10. כרך 10. השפלה / עורך הכרך - יואב רגב.
11. כרך 11. הרי יהודה / עורך הכרך - ספי בן יוסף.
12. כרך 12. ירושלים / עורכת הכרך - אלונה ורדי.
13. כרך 13. מדבר יהודה ובקעת ים המלח / עורך הכרך - ספי בן יוסף.
14. כרך 14. הנגב הצפוני / עורך הכרך - מנחם מרקוס.
15. כרך 15. הר הנגב והערבה / עורך הכרך - מנחם מרקוס.
הערות לפריט זה:

1. לקוח מתוך כרך 5 - הכרמל וחופו ורמות מנשה בעריכת סלמאן אבו רוכן, יעקב שורר.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית