עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > מטאורולוגיה [אקלים ומזג האוויר] > אקלים
כתר הוצאה לאור


תקציר
מה ההבדל בין אקלים למזג אויר? ומהם אזורי האקלים בעולם?אקלים


בּכַדוּר הָאָרֶץ יֵש אֲזוֹרים חַמים ולַחים כָּל ימוֹת הַשָנָה כּדוּגמַת יַעֲרוֹת הַגֶשֶׁם הַטרוֹפּיים שֶׁל אָמֶריקָה הַדרוֹמית. בַּחֲלָקים אֲחֵרים, כּדוּגמַת הָאֵזוֹר הָאַרקטי, יֵש חוֹרֶף אָרוֹך וּמַקפּיא. מַצָבים כּגוֹן אֵלֶה נִקרָאים תנָאֵי הָאַקלים שֶל הָאֵזוֹר, והֵם שוֹנים מִמֶזֶג הָאֲוויר; מֶזֶג הָאֲוויר יָכוֹל להִשתַנוֹת בִּן רֶגַע, ואילוּ הָאַקלים פֵּירוּשוֹ תנָאֵי מֶזֶג אֲוויר בּסיסיים הַנִמשָכים לאוֹרֶך זמַן. לכָל אֵזוֹר יֵש אַקלים מִשֶלוֹ. תנָאֵי הָאַקלים תלוּיים בּכַמוּת הַחוֹם שֶׁהָאֵזוֹר מקָבֵּל מִן הַשֶמֶש, וכַמוּת זוֹ תלוּיָה בּמידַת הַקרבָה שֶׁלוֹ לקַו הַמַשוֶוה. גַם מִבנֵה הַנוֹף מַשפּיעַ עַל הָאַקלים. אֲזוֹרים הֲרָריים גבוֹהים, כּמוֹ למָשָל הָרֵי הַהימָלָיָה, קָרים יוֹתֵר מֵאֲזוֹרים נמוּכים שֶבּקִרבַת מָקוֹם. בּמקוֹמוֹת הַקרוֹבים לָאוֹקיָינוֹס תנָאֵי הָאַקלים מתוּנים – לֹא חַמים מאוֹד ולֹא קָרים מאוֹד, ואילוּ בּמֶרכַּז הַיַבֶּשֶת תנָאֵי הָאַקלים קיצוֹניים. אַקלים הָאֵזוֹר מַשפּיעַ עַל הַנוֹף ועַל הַחַיים בּוֹ – הַלבוּש, הַיבוּל והַמגוּרים. אוּלָם גַם הָאַקלים עָשׂוּי להִשתַנוֹת. חוֹקרֵי הָאַקלים הַיוֹם סבוּרים שֶאַקלים כַּדוּר הָאָרֶץ הוֹלֵך וּמִתחַמֵם בּהַדרָגָה.

אֲזוֹרֵי אַקלים בָּעוֹלָם

אֲזוֹרֵי הָאַקלים פּרוּשׂים בּרצוּעוֹת רחָבוֹת וּמַקבּילוֹת מִשׁנֵי עֶברֵי קַו הַמַשוֶוה, מֵאֵזוֹר קַו הַמַשוֶוה, שֶׁהוּא חַם וגָשוּם, ועַד אֵזוֹר הַקוֹטֶב, שֶׁהוּא קַר מאוֹד. יֵש חָמֵש רצוּעוֹת אַקלים עיקָריוֹת.

אַקלים הַקוֹטֶב
הקוטב קר כל השנה, וקרח ושלג תמיד מכסים את פני הארץ. שום יבול אינו גדל בקוטב, והאנשים המעטים החיים שם ניזונים מבשׂר בעלי החיים שהם צדים.

אַקלים יעָרוֹת קר
עונת הקיץ קצרה וקרירה, והחורף ארוך וקר. עצי אוֹרן ועצי מַחַט אחרים צומחים ביערות ענקיים המכסים את רוב שטח הקרקע.

אַקלים ממוּזָג
האקלים הממוזג מתאפיין בעונות קיץ חמות ועונות חורף קרות. גשם עשׂוי לרדת כל השנה, אבל יש אזורים שבהם הקיץ יבש ובהיר, כמו למשל במזרח התיכון.

אַקלים מִדבַּרי
במדבר הצָחיחַ הלילות בהירים וקרים מאוד והימים לוֹהטים מחוֹם. עם זאת, יש מדבריות על הרים גבוהים, ובהם החוֹרף קר ויבש.

אַקלים טרוֹפּי
באזורים הטרופּיים חם כל השנה. ממטרֵי גשם חזקים יורדים מדי יום אחר הצהריים. יערות גשם מכסים חלק גדול מן השטח. באזורים שבהם יש עונות יבשות ועונות רטובות גדלה צמחייה טרופּית נמוכה.

הַשֶׁמֶש והָאַקלים

מעל קַו המַשוֶוה קרינת השמש ישירה, ולכן האזור הטרוֹפּי חם. ככל שמתרחקים מקו המשווה הקרינה ישירה פחות ולכן האזורים קרים יותר.
באזורים המרוחקים מקַו המַשוֶוה קרני השמש מתפזרות על שטח נרחב.

‏‏שינוּיֵי אַקלים

בּמַהֲלַך אַלפֵי שָׁנִים מִתרַחֲשים שינוּיֵי אַקלים גדוֹלים, כמוֹ למָשָל תקוּפוֹת קֶרַח. אוּלָם שינוּיים קיצוֹניים בָּאַקלים יכוֹלים להִתרַחֵש גַם בּפִתאוֹמיוּת אוֹ בּתוֹך כַּמָה שָׁנִים. אָבָק שֶׁמִתפַּשֵׁט בּהִתפָּרצוּת שֶׁל הֵר גַעַש עָלוּל לִמנוֹעַ אֶת חֲדירַת קַרנֵי הַשֶמֶש וכָך לִגרוֹם להִתקררוּת פּתאוֹמית. שינוּי בּכיווּן הָרוּחַ עָלוּל לִמנוֹעַ מִגשָמים לָרֶדֶת בּאֵזוֹר מסוּיָם וּבכָך לִגרוֹם לבַצוֹרֶת. פּעוּלוֹתָיו שֶׁל הָאָדָם, כּגוֹן זיהוּם אֲוויר אוֹ כּריתַת יעָרוֹת, מַשפּיעוֹת עַל הָאַקלים.

אֶפֶקט הַחֲמָמָה

האַטמוֹספירה פועלת כחממה: היא לוכדת את חום השמש וכך כדור הארץ מתחמם. זיהום האוויר לוכד עוד חום וגורם להתחממות כדור הארץ. אם לא נצמצם את זיהום האוויר, יהיה אקלים כדור הארץ בלתי נסבל.

ביבליוגרפיה:
כותר: אקלים
שם  הספר: האנציקלופדיה המאוירת לילדים
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1993
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. בראש השער: כל העולם כולו.
2. התוכן: ‬ 
1) אבולוציה - אסטרונומיה. 
2) אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל. 
3) בר מצוה - זבובים. ‬ 
4) זוחלים - ימי הבינים. ‬
5) ימים ואוקינוסים - מונגוליה. ‬
6) מוסיקה - ניווט. ‬ 
7) נייר - פורים. ‬ 
8) פחם - קרקע. ‬ 
9) ראש השנה - תרופות. ‬ 
10) אישים - ידיעון - מפתח.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך כרך 2: אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית