הסדרי נגישות
יד יצחק בן-צבי'דווידקה'


מרגמת "6 מתוצרת ישראל, שפותחה בתחילת מלחמת העצמאות. נקראה על-שם ממציאה, דוד לייבוביץ'.

נחשבה ל'נשק הכבד' של היהודים בשלבים המוקדמים של המלחמה. משקלה היה כ-800 ק"ג, משקל הפצצה 44 ק"ג וטווח הפגיעה - כמה מאות מטרים. הרעש הרב שנשמע בעקבות התפוצצות פצצת ה'דווידקה' גרם לבהלה ולפחד בקרב הערבים. הופעלה בהצלחה בכמה חזיתות, כולל בירושלים.

ביבליוגרפיה:
כותר: 'דווידקה'
שם  הספר: ירושלים בתש"ח : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר
עורך הספר: נאור, מרדכי
תאריך: תשמ"ח
בעלי זכויות : יד יצחק בן-צבי
הוצאה לאור: יד יצחק בן-צבי
הערות: 1. מרכז רחל ינאית בן צבי ללמודי ירושלים.
2. ‫ סידרת עידן ; 2.
הערות לפריט זה: 1. מחבר: מיכאל גרינצוויג.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית