הסדרי נגישות
ספרית מעריב"גדעונים"
מחברים: אפרים תלמי; מנחם תלמי


אגודה חשאית של צעירי המושבה זכרון-יעקב, שנוסדה בשנת 1913 (סוכות תרע"ד) וראשה היה אלכסנדר אהרונסון (אחיהם של שרה ואהרן). מטרתה היתה לאחד ולסדר את צעירי המושבה ולדאוג לאיגוד חזק להגנת החיים והרכוש והכבוד של בני המושבה.

הרקע להקמת האגודה היה מגוון - שאיפת הצעירים לארגון עצמי ולאידיאלים שונים משל הפועלים, מורת רוחם של צעירי המושבה, שמקורה בחוסר חיי חברה, בתנאי-עבודה קשים, ברגש הנחיתות לעומת החלוצים ה"מוסקובים", הבדלי הדעות בשאלת העבודה הערבית ועוד.

התקנות של "הגדעונים" אסרו על פרסוםפעולות האגודה, שהיו מכוונות גם לענייני הגנה, לרכישת נשק, למשמעת צבאית וכו'. "הגדעונים" עודדו את חבריהם למלא חובתם לממשלה ולהתגייס לצבא התורכי, קיבלו על עצמם את השמירה בכרמים, קבעו מארבים בכל מקום המזומן לפורענות. הם גם עשו נסיון לגבש קבוצת-כיבוש, כדוגמת קבוצות הפועלים, ועשרה מחברי האגודה התנחלו על אדמות יק"א בשוני, שמדרום לזכרון יעקב, וניסו לעבדן בצורה שיתופית. אגודת "הגדעונים" נתקיימה 14 חודשים בלבד, מחמת הגיוסים לצבא התורכי בפרוץ מלחמת-העולם הראשונה, ראשית פעולות הריגול של "נילי" וצאתם מארץ-ישראל של חברים מרכזיים באגודה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: "גדעונים"
שם  הספר: לקסיקון ציוני
מחברים: תלמי, אפרים ; תלמי, מנחם
תאריך: 1982
בעלי זכויות : ספרית מעריב
הוצאה לאור: ספרית מעריב
הערות: 1. מהדורה שמינית עם תוספות ועידכונים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית