הסדרי נגישות
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאורנומרוס קלאוזוס


אחת הגזירות הקשות על היהודים בזמן החדש: הגבלת אחוז היהודים בבתי הספר התיכוניים ובמוסדות להשכלה גבוהה, במגמה לצמצם את השפעתם בחיי הרוח, החברה והמדיניות. "נומרוס קלאוזוס" הוא מונח ברומית שמשמעותו מספר מוגבל.

לראשונה אחזו בשיטה זו ברוסיה בשנות השמונים של המאה הי"ט. כניסתם של היהודים לבתי הספר התיכוניים ולאוניברסיטאות הוגבלה באמתלה שהללו מעוררים תסיסה ורוח מהפכנית. בשלוש דרכים עקפו היהודים גזירה זו: רבים מהם היגרו לאירופה המערבית לשם לימוד באוניברסיטאות שם; ברוסיה עצמה התפתח החינוך העברי העצמאי; יהודים מעטים התנצרו כדי לקדם עצמם בעולם האקדמי.
בארצות אחרות הונהג הנומרוס קלאוזוס כלפי היהודים לפני מלחמת העולם השנייה, כתוצאה מהלכי הרוח האנטישמיים ששררו באירופה, בהונגריה נקבע חוק כזה בשנת 1920, בפולניה בשנת 1923, וברומניה בשנת 1924. אפילו בארצות-הברית הדמוקראטית הונהג למעשה הנומרוס קלאוזוס במחצית הראשונה של המאה העשרים לגבי מרצים וסטודנטים כלפי בעלי מקצוע בשירות המדינה והצבא. בימינו נחשב הדבר לאפליה גזעית האסורה בחוק.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: נומרוס קלאוזוס
שם  הספר: לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות
תאריך: 1987
בעלי זכויות : ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הוצאה לאור: ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הערות: 1. יצא לאור לראשונה בשם 'כל עת' בהוצאת מטכ"ל / ק' חינוך ראשי של צה"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית