הסדרי נגישות
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאוראינקויזיציה


בית דין של הכנסיה הקאתולית לחקירתם של הכופרים בה (אינקוויזיציה = חקירה). האינקוויזיציה התקיימה בספרד, בפורטוגל ובמושבותיהן, ובכמה ממדינות איטליה, מן המאה הי"ג ועד ראשית המאה הי"ט.

היא נודעה לשימצה באכזריותה. בתחילה לא טיפלה דווקא ביהודים. אך משנת 1478 נקבע כי תפקידה העיקרי הוא לעקוב אחרי היהודים האנוסים ולמנוע אותם מלקיים בסתר את מצוות היהדות. מאז סוף המאה הט"ו ועד המאה הי"ח היו מעלים על המוקד אנוסים שנתפשו בשמירת הדת היהודית. חיזיון אכזרי זה נקרא בשם "אוטו-דה-פה", כלומר "מעשה האמונה", משום שבאמצעותו נתכוונו לחזק את האמונה הקאתולית בקרב ההמון. בפורטוגל בוטלה האינקוויזיציה בשנת 1821 ובספרד בשנת 1834. במשך שנות קיומה הוציאה האינקוויזיציה להורג כ-30,000 איש בקירוב, והחרימה רכוש יהודי רב.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
אינקוויזיציה

ביבליוגרפיה:
כותר: אינקויזיציה
שם  הספר: לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות
תאריך: 1987
בעלי זכויות : ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הוצאה לאור: ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הערות: 1. יצא לאור לראשונה בשם 'כל עת' בהוצאת מטכ"ל / ק' חינוך ראשי של צה"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית