הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכהגלות שומרון
קרטוגרפית: ארנה צפריר- ראובן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפה המתארת את הגליית ישראל משומרון בעקבות החרבתה על ידי סרגון מלך אשור בשנת 720 לפנה"ס. במלכים ב' פרק י"ז מסופר שלאחר שלוש שנות מצור על שומרון נכבשה העיר ותושביה הוגלו לאשור (פסוק 6) ויושבו "בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי". במקצת מהערים הנזכרות נמצאו כתובות וכלים שבהם נזכרים שמות ישראלים. במקביל להגליית תושבי שומרון צפונה הובאו לשומרון גולים מערים מורדות אחרות (פסוק 24). שיטת ההגליה הדו כיוונית הייתה מקובלת באמפריה האשורית ונועדה להחליש את כוחן של הקבוצות האתניות. עקירתן ממקומן ועירבובן זו בזו הקשו עליהן לשוב ולמרוד .
גלות שומרוןאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה3

ביבליוגרפיה:
כותר: גלות שומרון
קרטוגרפית: צפריר- ראובן, ארנה (ד"ר)
שם  הפרסום מקורי: אטלס מקראנט
תאריך: 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית