הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חורבן גלות וגאולהעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > דתות והגות דתית > יהדותגלות בבל
קרטוגרפית: ארנה צפריר- ראובן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפה המתארת את המסלול המשוער שבו הוגלו תושבי יהודה לבבל בעקבות מרידתם בנבוכדנצאר מלך בבל. גלות יהויכין הייתה גל ההגליה הראשון. היא ארעה בשנת 598 לפני הספירה. יחד עם המלך יהויכין הוגלתה לבבל כל צמרת המדינה – שרים, אצילים, כהנים, בעלי אחוזות, וכל בעלי המלאכה (מלכים-ב כד 14 ואילך).  כעבור 11 שנה, בשנת 587/6 לפני הספירה (מלכים-ב כה) כבש נבוכדנאצר את ירושלים והחריב את המקדש. נבוכדנאצר היגלה לבבל את המלך צדקיהו ורבים מתושבי יהודה והביא את הקץ על ממלכת יהודה.

גלות בבלאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה3

ביבליוגרפיה:
כותר: גלות בבל
קרטוגרפית: צפריר- ראובן, ארנה (ד"ר)
שם  הפרסום מקורי: אטלס מקראנט
תאריך: 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית