הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואה > ירמיהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חורבן גלות וגאולה



ירידת שארית הפליטה למצרים
קרטוגרפית: ארנה צפריר- ראובן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפה המתארת את נתיב הבריחה של שארית הפליטה מיהודה שברחה למצרים בעקבות רצח גדליה כפי שמסופר בירמיהו מ"א. גדליה בן אחיקם היה המנהיג היהודי של הנותרים בארץ לאחר חורבן יהודה על ידי בבל. גדליה מונה על ידי נבוכדנצאר מלך בבל ולאחר שנרצח חששו הנותרים בארץ מפני נקמתו של מלך בבל ובניגוד לדעת ירמיהו ברחו למצרים.
ירידת שארית הפליטה למצרים



אל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה3

ביבליוגרפיה:
כותר: ירידת שארית הפליטה למצרים
קרטוגרפית: צפריר- ראובן, ארנה (ד"ר)
שם  הפרסום מקורי: אטלס מקראנט
תאריך: 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית