הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםתפילה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בקשה מאלוהים, וביטוי ליחס שבין אדם לאלוהים – בתהילה ובתודה, או בהתבוננות פנימית, בבקשות ותחינות ובווידוי על חטאים.

בבסיס התפילה עומדת האמונה שהאדם יכול ליצור קשר עם האלוהים, ביחידות או בציבור, וכי ה' מאזין לפנייתו ואף נענה לה.
ספר תהלים הוא ספר התפילה הגדול והרחב ביותר, כולו ביטוי לפניית האדם אל אלוהיו.
מתחילה לא נועדו התפילות להיות פולחן קבוע, אלא היו ביטוי ראשוני ואישי לשמחות או למצוקות, לאמונות או להתרחשויות. עם זאת, הפכו התפילות לחלק מהפולחן הממוּסד, במיוחד מימי בית שני והתפתחות בתי הכנסת, כתחליף לקורבנות.
התפילה נחשבת ל"עבודה שבלב", והפכה למעשה קבוע, עם דפוסים קבועים וטקסטים מקובלים לימי החול, לשבתות ולחגים ולאירועים מיוחדים. את התפילות קיבצו לתוך סידור – ספר תפילות לימי חול ולשבתות, ולמחזור – ספר התפילות לחגים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תפילה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית