הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםתנחומא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מדרש תנחומא הוא מדרש על כל התורה, שמיוחס לר' תנחומא בר-אבא. המדרש ערוך כדרשות על הפסוקים הראשונים של כל פרשה (החלק של התורה הנקרא בבית הכנסת בשבת), לפי הסדר התלת-שנתי של ארץ ישראל.

המדרש כתוב עברית מעורבת בארמית גלילית, וכן ביוונית ובלטינית.
המדרש מאופיין בהזכרת שמו של האמורא רבי תנחומא לעתים קרובות (מדרשים רבים בספר פותחים בשמו: "פתח (דרש) ר' תנחומא בר אבא"), ובביטוי "יְלַמְדנו רבנו" הפותח את השאלות.
רבי תנחומא חי בארץ ישראל במחצית השנייה של המאה הרביעית, בתחילת התקופה הביזנטית, והיה אמורא מפורסם בדרשותיו ובעמידתו המוצלחת בוויכוחים עם הנוצרים.
זמן חיבורו של המדרש אינו ידוע.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תנחומא
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית