הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםתמר, תומר
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


התמר הוא עץ פרי ממשפחת הדקליים. הוא מגיע לגובה עשרה עד עשרים מטר. כפותיו מגיעות לאורך שלושה מטרים.

לב התמר מצמיח כל שנה קבוצת עלים. בהתחלה הם דבוקים יחד (אלה הלולבים של התמר, הניטָלים בחג הסוכות), ובמשך צמיחתם הם נפרדים ומתפרסים לצדדים. העלים הישנים נושרים ובסיסיהם מהווים את גזע העץ.
יש עצים זכריים ועצים נקביים הנושאים פירות. פרחי התמר צומחים מבין העלים על סנסינים. האבקת הפרחים נעשית על ידי הרוח, המביאה את אבקת העצים הזכריים אל העצים הנקביים. בימינו מבצעים המגדלים האבקה מלאכותית. פרי התמר מבשיל בסוף הקיץ.
מוצא התמר התרבותי מתמר הבר, הגדל במדבר ליד מקורות מים מלוחים.
לתמר ערך כלכלי רב: פירותיו נאכלים לחים או יבשים. אפשר להפיק מהם דבש. עליו של התמר משמשים לסיכוך ולעשיית סלים, סיביו לעשיית חבלים, גזעו מספק קורות באזורים שאין עצים אחרים. קטיף תמרים נקרא גָּדִיד.
התמר מהווה נושא שכיח באמנות, גם בבית המקדש של שלמה (מלכים א, ו' 29, 32, 35; ז' 36). התמר הוא אחד משבעת המינים בהם נתברכה ארץ ישראל, והוא חלק ממצוות חג הסוכות.
במקרא מדמים לו את הצדיק ואת הרעיה.
שמות יישובים המורכבים מתמר הם חצצון תמר שבדרום (בראשית י"ד 7); עיר התמרים (שופטים א' 16) המזוהה עם יריחו; תומר דבורה, שבין הרמה ובין בית אל (שופטים ד' 5), שמתחתיו שפטה דבורה את העם.

לעיון נוסף:
עץ תמר ופירותיו
תמרים על עץ תמר
חוטרים של עץ תמר


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תמר, תומר
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית