הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםתורה שומרונית
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


התורה השומרונית, או הנוֹסח השומרוני של התורה, כוללת את החומש בלבד, והוא מקובל על בני העֵדָה השומרונית. את שאר ספרי המקרא אין השומרונים רואים כמקוּדשים.

התורה השומרונית כתובה בכתב עברי. כתב זה קדום יותר מהכתב האשורי המרובע של המסורה, המקובל אצל היהודים.
כתב היד שבידינו הוא העתק מ"המגילה הקדוֹשה אשר בשכם", שאין מראים אותה לזרים שאינם מבני העדה השומרונית. כתב יד זה מכונה בשם "ספר אַבִישׁוּעַ", כי לפי המסורת השומרונית כתב אותו אבישוע בן פנחס בן אהרון הכוהן. לפי אותה מסורת, הוא כתב את הספר בפתח אוֹהל מוֹעֵד, בהר גְרִיזִים, לפני כניסת בני ישראל לארץ ישראל.
יש כ- 7000 הבדלים בין הנוסח השומרוני לנוסח המסורה: שינויים לשוניים, שינויים שנועדו לגשר בין סתירות בכתובים וליצור ביניהם התאמה, ואף שינויים רעיוניים. השינוי החשוב שבהם קשור ביסוד אמונתם של השומרונים, שלא ירושלים אלא שכם, ובמיוחד הר גריזים, הוא המקום שבו בחר אלוהים לְשָׁכֵּן את שמו. לאמונה זו מתקשר הדיבר העשירי בעשרת הדיברות שבתורה השומרונית -הוא הצַו לבנות מזבח על הר גריזים. כלומר, לדעת השומרונים, כבר בזמן מתן-תורה בהר-סיני נבחר הר גריזים לשמש כמקום המקדש. השומרונים מכונים במקורותינו בכינוי כּוּתִים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תורה שומרונית
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית