הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםתורה שבעל פה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מערכת הפירושים לתורה שבכתב. היא כוללת לפי המסורת שני חלקים: 1. פירושים שניתנו למשה בסיני .2. הלכות שהתחדשו במשך הדורות.

התורה שבעל-פה הועברה מדור לדור, ונחשבת לחלק בלתי נפרד מהתורה שבכתב, ובאה לפרש ולהבהיר את פרטי המצוות שבתורה.
ישנן הלכות שאין להן יסוד בתורה, ובכל זאת הן נחשבות "הלכה למשה מסיני" ("מִדְאוֹרַיְיתָא"-מן התורה);
וישנן הלכות שנגזרו על ידי חכמים במהלך הדורות כדי לעשות סייג (=גדר, גבול) לתורה: דינים, משפטים ותקנות שנועדו לקיים את האוּמה, וחייבו כל אדם מישראל. אלה נקראו "מִדְרָבָּנַן", כלומר, תקנות מהרבנים.
רק בשלב מאוחר, כשעלה החשש שהתורה תשתכח מישראל התירו חכמי ישראל לכתוב את התורה שבעל-פה ולהפיצה ברבים, על מנת שתהיה מצויה בידי כל אדם כמו התורה שבכתב.
שני ספרי היסוד של התורה שבעל-פה הם "המִשנה" – שהיא מִקבץ הלכות של התַּנָאים; ו"התלמוד", המכונה גם "גְּמָרָא" – שהוא אוסף הביאורים למשנה, הדיונים, ודברי אגדה של האמוראים.

לקריאה נוספת:
תורה שבעל פה
"תורה שבעל פה" : הגדרות וכללים


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תורה שבעל פה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית